Andre nettsider


Viser 16 artikler
KategoriPeikarInnhald
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
KategoriPeikarInnhald
Andre verksemder Sjømannsforbundet - Historiske klipp  Ei samling klipp frå medlemsbladet til Norsk Sjømannsforbund. 
Andre verksemder Facebook - Sjøfolk i utanriksfart  Facebook-gruppe med utveksling av minner, bilete og meiningar 
Andre verksemder Sjøfartsnettverket  Presentasjonsside for nettverket av maritime museum i Noreg 
Andre verksemder Facebookside for Memoar  Facebookside med framdriftsmedlingar, tips om arrangement og utveksling av synspunkt  
Historiske kjelder Stasarkivet i Bergen Statsarkivet fikk overført arkivet fra det lokale sjømannskontoret i forbindelse med nedleggelsen av kontorene i 1988. Arkivsaker om sjømenn er nå av et betydelig omfang med over 100 hyllemeter og en tidsperiode fra 1704 til 1988. Les hva arkivet rommer av innhold og historier! 
Historiske kjelder Norsk Rederiforbund Artikkel om Rederiforbudnet si historie på forbundet si heimeside  
Andre prosjekt Norske sjøfolk forteller  Historieklubben.no si omtale av Lasse Trædal si bok med same namn 
Andre verksemder Krigsseilerne - Facebookside Stiftelsen Arkivet si Facebookside om krigsseglarane si historie og forskinga på den.  
Andre verksemder Stiftelsen Arkivet  Presentasjon av forskingsprosjekt om Krigsseglarane  
Andre verksemder Sjøfartsfilm AS Produksjonsselskap som har spesialisert seg på sjøfart og sjøfartshistorie  
Andre verksemder Sjømannskyrkja si historie  Historien vår formidles her gjennom 1200 bilder, 50 filmer og 125 artikler. 
Andre verksemder Norsk Skipsfartshistorisk selskap Nordmøre Lokalavdeling av Skipsfartshistorisk selskap, med formål å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø, 
Andre prosjekt Norsk etnologisk gransking - spørreskjema Minneinnsamling i tekstformat. Det er nrosk etnologisk gransking ved Folkemuseet som har ansvaret for denne innsamlinga.  
Andre verksemder Filmarkivet.no Norske sjøfolk - Dokumentarfilm - historien om Norske Sjøfolk fra vikingene, til seilskutetiden, så til Dampen med fyrbøtere i helvete, gjennom krig og fred til glansperioden i 60 årene og til slutt dagens ungdom som vil til sjøs. 
Andre verksemder Lokalhistoriewiki Temaside om krigsseglarane  
Historiske kjelder Sjøhistorie.no Sjøfartshistorisk base bygd opp av sjømannsforeingane i Agder og Telemark, etter initiativ frå Lillesand Sjømannsforening.  
Viser 16 artikler