4 - Organisering

  • Prosjektleiar: Frilansjournalist Bjørn Enes (www.enes.no).

  • Fagleg rettleiar: Professor Ingar Kaldal ved Institutt for historiske studier på NTNU. (www.kaldal.net)

  • Styringsgruppe: Konservator Bård Gram Økland (leiar), undervisningsleiar Lilli M. Ingvaldsen, kaptein Per Gustav Seimler og fyrsteamanuensis Hans Jacob Ågotnes.

Samarbeidspartnarar:

  • Prosjektet er initiert av foreininga Memoar (www.memoar.org), og det er denne som skal vere prosjekteigar til forprosjektet og som søker finanseiring til det.
  • Bergen Sjøfartsmuseum er invitert med på initiativet og er invitert til å ta rollen som koordinator for dei maritime museumsinstitusjonane som vil vere med.
  • Alle medlemmene av nettverkrt for maritime museum - Sjøfartsnettverket - skal inviterast med i prosjektet.
  • Bergen Skipper- og maskinistforening skal inviterast med på initiativet, og skal inviterast til å ta rolla med å koordinere arbeidet med andre frivillige organisasjonar.
  • Næringsorganisasjonar som Bergen Rederiforening, Norsk Sjømannsforbund og andre skal inviterast til å bidra både med aktivt arbeid og med finansiering.
  • Ein endeleg samarbeidskonstellasjon i hovudprosjektet skal etter planen utviklast gjennom forprosjektet.Comments