5 - Milepelar

Alle involverte partar ynskjer å drive fram dette forprosjektet snarast råd. Vona er å kunne ha skildra og samla eit partnarskap til eit hovudprosjekt slik at arbeidet med å søkje finansiering kan starte tidleg i 2016. På søknadstidspunktet har me gitt oss sjølve desse fristane:  • Utvikling av avtaledokument innan 1. desember 2015

  • Gjennomføring av 10 prøveopptak innan 15. februar 2016

  • Ferdig kalitetssikring og dokumentasjon 3. mars 2016

  • Ferdig prosjektskildring og partnarskap 3. mars 2016

  • Ferdig utvikling av kortkurs for minnesamling på video: 3. mars 2015

  • Publisering av publikumsretta nettstad 3. mars 2016

  • Søknad til Kutlurrådet om hovudprosjekt: 3. mars 2016

  • Gjennomføring av fyrste kurs for frivillige: 15. april


Comments