Kurs - Memoar.no

Nye kurs under førebuing: 
Sund - hausten 2017
Os - ca februar 2018

Memoar og Bergen
off. Bibliotek inviterer til 


Dette kurset vert ein kombinasjon 
av samlingar, 
individuell eller gruppevis rettleiing 
og E-læring.   

Etter kurset skal deltakarane vera i stand til å arbeida sjølvstendig i Bergen offentlege bilbiotek sitt intervjustudio.