Kurs - Memoar.no

Nye kurs våren 2019:

11.-12.-13. februar:  Mogleg kurs i Arendal eller Setesdal (ikkje avklart)
23. feb: Dagskurs om munnleg historie i Bergen i regi av Hordaland Sogelag 
Torsdag 7. mars til og med torsdag 9. mai: Forteljarkurset Mitt Memoar  i Bergen  
8. og 9. mars: Kurs i Florø i samarbeid med Flora Historielag 
22.-23.-24. mars: Ledig for helgekurs
1.-2.-3.april: Kurs i Leirvik i samarbeid med Sunnhordland Museum
10.-11.-12. mai: Kurs og minneopptak i samarbeid med Tingvoll Museum 


Intervjuarkurs i Hordaland
er på planlista haust/vinter 2018/19.
Kurset er berekna på profesjonelle og frivillige som vil arbeida med innsamling av munnleg kjeldemateriale i form av lyd- og videointervju.
Memoar samarbeider gjerne med musé, soge/historielag eller andre.  
Ta kontakt med post@memoar.no 

Dokumentasjonskurs
Kurset er berekna på profesjonelle og frivillige som skal arbeida med dokumentasjon, arkivering, publisering og formidling av munnleg materiale.
Også dette gjer me gjerne i samarbeid med andre. 
Hordaland blir prioritert område i 2018 og 2019. 
Ta kontakt med post@memoar.no
Memoar og Bergen
off. Bibliotek inviterer til 

Forteljarkurs i Bergen 

Les meir - meld deg på

Dette kurset er for personar som vil fortelja om sine liv og livserfaringar. 
Det vil bli ein kombinasjon av skrivekurs og munnleg forteljing

Meir informasjon kjem