Om Memoar

Memoar er ei ideell foreining som arbeider for å fremje kultur for å ta vare på og dele munnlege forteljingar om levd liv. 

Foreinginga er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer er  915 636 926  

Stiftingsdatoen er 2. juli 2015. Stiftarane var fem privatpersonar i Bergen. Dei fem vart også Memoar sitt fyrste styre. 
Vedtektene finst her
Stiftingsdokument finst her

Dagleg leiar og styreleiar er i 2017:

Om Bjørn Enes:


  • Fødd i 1951
  • Tidlegare industriarbeidar (1970-93), 
  • Journalist i Fædrelandsvennen og TV Sør (1993-2002), 
  • Frilansjorunalist i eiga verksemd (2003 til i dag)
  • Tidlegare arbeid med munnleg historie i Neveragain.no (2006-2009)
  • Nettside: www.enes.no 

Bjørn Enes, 
Nordbøveien 16, 5009 Bergen 
Tlf +47 41516745 

Styre er i 2017: 
Blogg: Framdrift.Memoar.no 

Offisiell nettside er www.memoar.no 

Epostadresse er post@memoar.no


Historia vår - Sjå 2014  -  2015  -  2016  -  osv


Bankkonto: 3633 41 87769                                     Vipps #118993  - Memoar 


Presentasjpon-Memoar-16-10-13

Bli medlem i Memoar


Innmelding i Memoar