2.februar 2017:
Dropp inn-studio i Bergen

Bloggen vår - Framdrift.Memoar.no:

https://docs.google.com/presentation/d/1zMDNNSuBTQhEihDQv-TrBoIsPFbmEgNOF2MzC0pxbcY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://sites.google.com/a/memoar.org/minnesamling/home
https://www.facebook.com/groups/memoar.no/
https://sites.google.com/a/memoar.no/krigsminne/

Nettverket vårt:

www.landslaget.org

http://www.kulturogtradisjon.no/
http://www.bsj.uib.no/wordpress/


http://www.visitvemork.no/
http://bergenbibliotek.no/

http://arbeidsarven.net/

http://norskfolkemuseum.no/NEG

https://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-folkeminnesamling/

http://www.ohs.org.uk/Sjoefart.Memoar.no

 • Edmund Hellman, Bergen Edmund Hellman hadde knapt sett sjøen då han bestemte seg for å ta eit firemånaders kurs på Risøy Folkehøgskule for sjøfolk i 1954. Fire månader seinare fekk han si fyrste ...
  Lagt inn 18. jan. 2017, 22:48 av Bjørn Enes
 • Sigurd Skagen Sigurd Skagen syrgde for å få tatt realskulen før han gjekk til sjøs som messegutt i 1953. Det var ikkje i byssa han ville, og etter tre månader fekk han ...
  Lagt inn 23. okt. 2016, 02:09 av Bjørn Enes
 • Olav Vindedal Olav Vindedal sigla som telegrafist i fem år før han begynte på mannskapskontoret hos Hilmar Reksten i 1962. Der avanserte han etter kvart til personaldirektør. Han var med Reksten til ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:54 av Bjørn Enes
 • Gustav Jørgen Myklebust Det mest dramatiske i Myklebust si forteljing må vere kollisjonen då hans båt, MS "Jalanta" (Anders Jahre) vart delt i to av cruisedamparen "Constitution" i tett tåke i East River ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:24 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland I dette opptaket fortel Ludvig Myrland om barndom i slutten av dei harde trettiåra, oppvekst under krigen i Svaneviken på Minde, lysta på sjølivet i dei fyrste etterkrigsåra, fyrstereisa som ...
  Lagt inn 5. jan. 2017, 10:16 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 12. Vis mer »

Industri.Memoar.no

 • Robert Alsaker Robert Alsaker kom frå elektronikkverksemda NERA i Bergen til jobb som rasjonaliseringsingeniør på Falconbridge i juli 1964. Han begynte med metodestudier i vedlikehaldsavdelingane (MTM-systemet). Året etter kjøpte fabrikken det ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 13:23 av Bjørn Enes
 • Olav Erik Sørensen Olav Erik Sørensen fekk dimme før tida av di han hadde fått jobb på Falconbridge i juni 1972. Der blei han verande arbeidslivet ut. Han vart skiftarbeidar - alltid på B ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:51 av Bjørn Enes
 • Øyvind Hushovd Øyvind Hushovd kom rett frå Handelshøgskolen til rekneskapsavdelinga på Falconbridge i 1974. Han teiknar eit ganske dramatisk bilete av industrien sin situasjon på 1970-talet: Inflasjon, auka lønskostnader og kraftpris ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:58 av Bjørn Enes
 • Erling Stensholt Dette opptaket vart gjort heime hos Erling Olav Stensholt i Kristiansand den 3.desember 2015. Han fortel at han kom til Falconbridge som nyutdanna sivilingeniør i 1964, for å arbeide ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:19 av Bjørn Enes
 • Torleif Odland Torleif Odland hadde sin fyrste arbeidsdag i Smeltehytta på Falconbridge i 1972. Dei elleve neste åra var han innom så godt som alle driftsjobbane i hytta: Forherden, tappinga, anodebrekkinga, satsinga ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 13:29 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 10. Vis mer »
http://sjolvbyggar.Memoar.no

Bergen.Memoar.no

 • Eldrid Munck Eldrid Berg Johnsen heitte ho som barn. "Eg vaks opp på sardiner", fortel ho i dette intervjuet frå 26/10 2016. Ho var einaste barn av hermetikkfabrikant Olav Johnsen, og ...
  Lagt inn 8. feb. 2017, 00:00 av Bjørn Enes
 • Einar Kristian Gjessing Einar Kristian GjessingEinar Kristian Gjessing vart så å seie fødd inn i Bergen Brannvesen. Far hans, Sverre Gjessing, var branningeniør og budde i tenestebustad på Rådstuplass 2 då Einar ...
  Lagt inn 7. feb. 2017, 23:09 av Bjørn Enes
 • Randi Katharina Brustad Randi Katharina Brustad, tidlegare Haaland, fødd James-Olsen,  hadde det meste av oppveksten på Årstad i Bergen.  Mor hennar døydde då  Randi berre var sju år. Far hennar var lungelege ...
  Lagt inn 26. jan. 2017, 04:25 av Bjørn Enes
 • Bjørn Enes Bjørn Enes er ein av grunnleggjarane av Memoar. I dette opptaket frå september 2016 fortel han korleis han oppfattar forhistoria og det fyrste arbeidsåret til organisasjonen. Han fortel om tidsvitneprosjektet ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 15:38 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 7. Vis mer »

Askøy - sjølvbyggarane:

 • Dag Arne Danielsen Dag Arne Danielsen er bygningsingeniør av utdannelse. Han var nytilsatt ingeniør i Husbanken da han første gang kom i kontakt med Otto Høvig og hans Selvbyggerorganisasjon. I dette opptaket fra ...
  Lagt inn 13. nov. 2016, 10:42 av Bjørn Enes
 • Erik Ellertsen Memoar: Erik Ellertsen forteller her om sin deltakelse i Askøy Selvbyggerlag fra 1974 til 1979. I denne perioden la han ned over 1.500 timer som selvbygger, under opparbeidelsen av ...
  Lagt inn 14. nov. 2016, 04:14 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Motkultur.Memoar.no:

 • Tom Larsen Tom Larsen om STRILEDANS OG BYDANS på 60/70-talletJostein Saakvitne i samtale med Tom Larsen om hans unge dager i Bergen på 60/70-tallet. Tom gir en ...
  Lagt inn 23. okt. 2016, 02:49 av Bjørn Enes
 • Lars Ole Hafsmo Lars Ole Hafsmo har levd med musikk sidan han låg i mors liv, seier han. Men musikar vart han aldri. Han karakteriserar kvaliteten på eige gitarspel og visekunst som middels ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:45 av Bjørn Enes
 • Kaj Skagen Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:38 av Bjørn Enes
 • Arild Wærness Kafédrivarteikneserieskaparforlagssjef, festivalgründer - ein kan velgje mange titlar for å presentere Arild Wærness. Han har røtene på Stord, har farta over det meste - og bur i Bergen. Hausten 2015 ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 10:46 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 5. Vis mer »