Fanziner

Dokumentasjonsinitiativet Fandom.Memoar.no startar hausten eit arbeid for å digitalisere Fanziner frå 1970 og -80talet. Dei vil etter kvart bli publiserte her.

Tidskriftet Vagant hadde ein større artikkel om norske fanziner - sjå her

Norsk Wikipedia har ein større artikkel om norsk og internasjonal undergrunnspresse på 60-, 70- og 80-tal- sjå her
Undersider (1): Kjeldearkiv
Comments