Til godkjenning‎ > ‎

John A. Hegg

lagt inn 18. mar. 2017, 01:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 25. mar. 2017, 02:04 ]
John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste hyre som hjelpegutt på frakteskøyta Kannaskjær, som gjekk med alt frå murstein og plank til kolonialvarer og øl til handelsmenn og bønder rundt Tronedheimsfjorden. Om hqausten tok han eit tre månaders kurs på skuleskipet "Trøndelag" - og der fekk han tilbod om å reisa til Amerika for å mønstra. Hans fyrste båt var MS "Sønnavind" av Porsgrunn (Borgestad). Han ville helst i maskin, men var for ung og måtte på dekk. Under ein grisete reingjeringsjobb i rennesteinen nedst i romet, bestemte han seg for å bli styrmenn. I fyrste del av intervjuet fortel han om dei fyrste åra til sjøs fram til han var ferdig på styrmannskulen og hadde vore lenge nok i marinen til å få si andre landlov... 

Opptaket er gjort 1. februar 2017 i Studio 1 i Bergen Bibliotek. Intervjuar er Bjørn Enes 


John Arne Hegg
Logg over innhaldet i intervjuet:

0:00:33 Frakteskøyte «Kannaskjær» tømmer, murstein, øl og brus  
0:03:14 Bestemte seg på framhaldsskulen – mange sjøfolk i familien  
0:04:30 Draumen om å sjå verda - reiseskildringar  
0:05:45 Meldte seg på skuleskipet «Trøndelag»   
0:06:45 Vill i maskin - dmpmaskin  
0:08:12 Fekk tilbod om å hyre i USA - pass og visum  
0:09:50 Drog til USA med fly i desember 1957
0:10:55 Brann i flymotoren på Island  
0:12:05 Sjømannshjemmet i New York -fyrste blåveis   
0:14:45 På tur i New York - i Mariusgenser  
0:16:28 Fekk båt - mønstra som dekksgutt «Sønnavind» av Prosgrunn  
0:17:35 Mannskapet - mange uteseglarar og krigsseglarar  
0:18:40 Å purra ein krigsseglar ….
0:20:35 Maskinsjefen hadde hovudskade frå krigen  
0:21:30 Kqptenen var også krigsseglar  
0:21:59 Båten Sønnavind» - 18 år gammel - treluker  
0:22:30 Det var style den gongen  
0:23:15 Rutiner - gjera båten sjøklar - lukene  
0:24:20 Skjærstokkar, kongestokk og blindstokk  
0:25:05 Shelterdeck
0:25:55 Presenningane og skalkejern  
0:28:05 Treluker var vanleg fram til 1970-talet  
0:28:45 McGregorluker - balanseluker  
0:31:25 Lukene har blitt støærre og større etter 1970-taøet  
0:33:40 Bommane skulle leggjast ned for å bli sjøklare
0:33:15 Dekksmannskapet - ti mann, fordekk og akterdekk

0:34:12 Fyrstereisa på austkysten av USA  
Sjauarane i Newark - skulle vera vakt - «bloody eye»
0:36:20 Nattevakt under land  
0:36:45 Suez - «handla på boken» -
0:37:57 Fyrste album kjøpt i Suez
0:40:05 Militærutstyr til Basra og Kouranchar  
0:41:30 Vakt på ankerkjettingen i Kouranchar. «araberdritar»  
0:43:25 Rennesteinar   i lastemommet
0:44:15 Eg skal pitladø bli styrmann  
0:45:05 Sveitte / kondens   på skroget - problem for kormlast  
0:46:35 Dunnage  - mykje gjekk på sjøen  
0:49:15 Miljø kom i fokus etter Torry Canyon 1968  
0:49:00 Tor Heyerdahl sette også fokus på oljeforureining  
0:51:40 Amerikanarane var foregangsmenn på miljø i havnene  
0:52:45 Svære bøter for «snarvegar» i dag  
0:53:50 18 mnd kontrakt på fyrstereisa  
0:54:32 Fyrste avrekningsbok – US tillegg/ amerikatillegg
0:57:36 Kom heim som ein halden mann - men pengane gjekk fort  
bb
0:59:32 Tungløftbåt Belocean - tre 180-tonns kraner 
1:01:15 Systeskip gjekk ut med jarnbanevogner i storm  
1:02:00 Tomgløftbåten - konstruksjon  
1:03:55 Vaka hadde ikkje sjekka at det ikkje var slark i surringane  
1:05:20 Fyrste last - jarnkonstruksjonar til Sibir - Igarka 
1:06:05 IWL - international warrant Limits  
1:07:05 Verdas største kraftstasjon - slippers i retur  
1:07:50 Berre kampteinen fekk gå i land i Igarka   
1:09:25 Russiske tallymen var unge jenter  
1:11:02 Polen på 50talet: Folk ville kjøpa alt du hadde  
1:12:35 50 døgn i Argentina -  

1:13:40 Sjalusidrama på castilliansk - knivkamp buenos aires   
1:15:45 Styrmannen rekk tak i drosje til sykehus  
1:17:45 Overfall med madrasskjetting i Brownsville, Tx  
1:23:01 «Ingen skal overfalla vår dekksgutt!"
1:24:12 Genova - nyttårskvelden 1960 - Ein skotte i lånt dress  
1:26:01 2år på Belocean - logs til japan - redwood  
1:27:00 Japan 1960 - billig - kjekke jenter  
1:27:50 Trelasttil SørAfrika og Sudan  
1:29:59 Heim - storkara i Oslo - bilete frå Rosekjellaren  
1:31:05 «Frå i dag er du matroa"
1:32:20 Black Diamond Line - trivets ikkje mønstra av i Rotterdam  
1:32:50 Prøve seg som uteseglar  
1:33:40 Sjømannsbørsen i Rotterdam  
1:33:56 Svensk steambåt i Østersjøfart - Leningrad og Strahlsund  
1:34:43 Tankbåt - Polystar Rasmussen - tonnevis med maling  
1:37:50 Heim for å ta  Styrmannsskulen -  
1:38:10 Ventejob som asfaltleggar på Ørlandet   flystasjon  
1:40:55 Gullalderen for norske sjøfolk - etter pennicilin og før HIV
1:41:30 Du høyrer sjeldan om dagane i sjøen 
1:43:35 Jenter   
1:45:20 Mange vart gifte med jenter dei møtte ute 
1:46:10 Bigamilovane 
1:48:20 Venene heime 
1:51:10 Sjøfolk har aldri vore noko verd – Bortsett frå bilkjø 
1:52:19 Bankane to i kø for å få trekket til sjøfolk   
1:53:05 Fiskernes bank 
1:54:52 Blomar til mor og truser til kjærasten  
- Jenta tok slutt men banken heldt  
1:56:29 Marinen - fram til andre kvelden på landlov..  
1:57:29 Slutt på del 1 

Comments