Til godkjenning

Gro Breidvik

lagt inn 11. mai 2017, 03:57 av Bjørn Enes   [ oppdatert 11. mai 2017, 05:17 ]

(Introduksjonstekst kjem) 

Gro Breidvik
Gro Breidvik

Gunnar Lian

lagt inn 19. apr. 2017, 04:41 av svein houge   [ oppdatert 19. apr. 2017, 04:58 ]

introtekst

Gunnar Lian

tid
00:00:09 presentasjon, personalia, familie
00:05:52 bosteder i Bergen, minner fra barndom
00:12:55 krigen starter, evakuerte til Tysse, Samnanger - Skolehuset i Tysse, gården Tveiten
00:20:03 Oppvekst på Laksevåg, Håsteinsgate 28, Tyskerbrakkene, Bunker på Jansonmarken, skolegang, hjemmeundervisning, brenselferie, lærerstreik
00:28:35 Flytedokken sprenges av dvergubåter, 4. oktober: ubåtbunkeren forsøkt bombet, Holen skole rammet
00:52:48 Materielle forhold under krigen, sildeeventyret, evakuering til Hardanger
01:05:20 Frigjøringsdagene, Buekorps, Damsgård skole, klassen, militærtjeneste i marinen 1955John A. Hegg

lagt inn 18. mar. 2017, 01:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 25. mar. 2017, 02:04 ]

John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste hyre som hjelpegutt på frakteskøyta Kannaskjær, som gjekk med alt frå murstein og plank til kolonialvarer og øl til handelsmenn og bønder rundt Tronedheimsfjorden. Om hqausten tok han eit tre månaders kurs på skuleskipet "Trøndelag" - og der fekk han tilbod om å reisa til Amerika for å mønstra. Hans fyrste båt var MS "Sønnavind" av Porsgrunn (Borgestad). Han ville helst i maskin, men var for ung og måtte på dekk. Under ein grisete reingjeringsjobb i rennesteinen nedst i romet, bestemte han seg for å bli styrmenn. I fyrste del av intervjuet fortel han om dei fyrste åra til sjøs fram til han var ferdig på styrmannskulen og hadde vore lenge nok i marinen til å få si andre landlov... 

Opptaket er gjort 1. februar 2017 i Studio 1 i Bergen Bibliotek. Intervjuar er Bjørn Enes 


John Arne Hegg
Logg over innhaldet i intervjuet:

0:00:33 Frakteskøyte «Kannaskjær» tømmer, murstein, øl og brus  
0:03:14 Bestemte seg på framhaldsskulen – mange sjøfolk i familien  
0:04:30 Draumen om å sjå verda - reiseskildringar  
0:05:45 Meldte seg på skuleskipet «Trøndelag»   
0:06:45 Vill i maskin - dmpmaskin  
0:08:12 Fekk tilbod om å hyre i USA - pass og visum  
0:09:50 Drog til USA med fly i desember 1957
0:10:55 Brann i flymotoren på Island  
0:12:05 Sjømannshjemmet i New York -fyrste blåveis   
0:14:45 På tur i New York - i Mariusgenser  
0:16:28 Fekk båt - mønstra som dekksgutt «Sønnavind» av Prosgrunn  
0:17:35 Mannskapet - mange uteseglarar og krigsseglarar  
0:18:40 Å purra ein krigsseglar ….
0:20:35 Maskinsjefen hadde hovudskade frå krigen  
0:21:30 Kqptenen var også krigsseglar  
0:21:59 Båten Sønnavind» - 18 år gammel - treluker  
0:22:30 Det var style den gongen  
0:23:15 Rutiner - gjera båten sjøklar - lukene  
0:24:20 Skjærstokkar, kongestokk og blindstokk  
0:25:05 Shelterdeck
0:25:55 Presenningane og skalkejern  
0:28:05 Treluker var vanleg fram til 1970-talet  
0:28:45 McGregorluker - balanseluker  
0:31:25 Lukene har blitt støærre og større etter 1970-taøet  
0:33:40 Bommane skulle leggjast ned for å bli sjøklare
0:33:15 Dekksmannskapet - ti mann, fordekk og akterdekk

0:34:12 Fyrstereisa på austkysten av USA  
Sjauarane i Newark - skulle vera vakt - «bloody eye»
0:36:20 Nattevakt under land  
0:36:45 Suez - «handla på boken» -
0:37:57 Fyrste album kjøpt i Suez
0:40:05 Militærutstyr til Basra og Kouranchar  
0:41:30 Vakt på ankerkjettingen i Kouranchar. «araberdritar»  
0:43:25 Rennesteinar   i lastemommet
0:44:15 Eg skal pitladø bli styrmann  
0:45:05 Sveitte / kondens   på skroget - problem for kormlast  
0:46:35 Dunnage  - mykje gjekk på sjøen  
0:49:15 Miljø kom i fokus etter Torry Canyon 1968  
0:49:00 Tor Heyerdahl sette også fokus på oljeforureining  
0:51:40 Amerikanarane var foregangsmenn på miljø i havnene  
0:52:45 Svære bøter for «snarvegar» i dag  
0:53:50 18 mnd kontrakt på fyrstereisa  
0:54:32 Fyrste avrekningsbok – US tillegg/ amerikatillegg
0:57:36 Kom heim som ein halden mann - men pengane gjekk fort  
bb
0:59:32 Tungløftbåt Belocean - tre 180-tonns kraner 
1:01:15 Systeskip gjekk ut med jarnbanevogner i storm  
1:02:00 Tomgløftbåten - konstruksjon  
1:03:55 Vaka hadde ikkje sjekka at det ikkje var slark i surringane  
1:05:20 Fyrste last - jarnkonstruksjonar til Sibir - Igarka 
1:06:05 IWL - international warrant Limits  
1:07:05 Verdas største kraftstasjon - slippers i retur  
1:07:50 Berre kampteinen fekk gå i land i Igarka   
1:09:25 Russiske tallymen var unge jenter  
1:11:02 Polen på 50talet: Folk ville kjøpa alt du hadde  
1:12:35 50 døgn i Argentina -  

1:13:40 Sjalusidrama på castilliansk - knivkamp buenos aires   
1:15:45 Styrmannen rekk tak i drosje til sykehus  
1:17:45 Overfall med madrasskjetting i Brownsville, Tx  
1:23:01 «Ingen skal overfalla vår dekksgutt!"
1:24:12 Genova - nyttårskvelden 1960 - Ein skotte i lånt dress  
1:26:01 2år på Belocean - logs til japan - redwood  
1:27:00 Japan 1960 - billig - kjekke jenter  
1:27:50 Trelasttil SørAfrika og Sudan  
1:29:59 Heim - storkara i Oslo - bilete frå Rosekjellaren  
1:31:05 «Frå i dag er du matroa"
1:32:20 Black Diamond Line - trivets ikkje mønstra av i Rotterdam  
1:32:50 Prøve seg som uteseglar  
1:33:40 Sjømannsbørsen i Rotterdam  
1:33:56 Svensk steambåt i Østersjøfart - Leningrad og Strahlsund  
1:34:43 Tankbåt - Polystar Rasmussen - tonnevis med maling  
1:37:50 Heim for å ta  Styrmannsskulen -  
1:38:10 Ventejob som asfaltleggar på Ørlandet   flystasjon  
1:40:55 Gullalderen for norske sjøfolk - etter pennicilin og før HIV
1:41:30 Du høyrer sjeldan om dagane i sjøen 
1:43:35 Jenter   
1:45:20 Mange vart gifte med jenter dei møtte ute 
1:46:10 Bigamilovane 
1:48:20 Venene heime 
1:51:10 Sjøfolk har aldri vore noko verd – Bortsett frå bilkjø 
1:52:19 Bankane to i kø for å få trekket til sjøfolk   
1:53:05 Fiskernes bank 
1:54:52 Blomar til mor og truser til kjærasten  
- Jenta tok slutt men banken heldt  
1:56:29 Marinen - fram til andre kvelden på landlov..  
1:57:29 Slutt på del 1 

Per Atle Holsen (under arbeid)

lagt inn 20. feb. 2017, 10:12 av Bjørn Enes   [ oppdatert 23. mar. 2017, 00:51 ]

Per Atle Holsen vokste opp i Gimleveien med Christiparken som nærområde. Som barn under okkupasjonen er det særlig to hendelser som har gjort sterkt inntrykk; eksplosjonen på Vågen 20.april 1944 og bombingen av Holen skole. Da Fridalen skole ble omgjort til sykehus fikk dette konsekvenser for Per Atle Holsen, men i det store og hele ble barna skjermet for de største påkjenningene ved at landet var okkupert.

Per Atle Holsen forteller videre om en ungdomstid der det fortsatt var skarpt skille mellom Bergen og Fana kommune. Ungdomstid og organisasjonsarbeid på 50 tallet var preget av samholdstanken, og ungdomsopprør var ikke blitt et begrep. Holsen forteller også engasjert om hvordan eksplosjonen påvirket bybildet, og hvordan en fremdeles kan lese spor i arkitekturen: enkelte store, monumentale bygg skjermet deler av den opprinnelige bebyggelsen, mens andre deler ble hardt rammet.

Opptaket er gjort i studio1 i Bergen offentlig bibliotek. 22.11. 2016. intervjuet er gjennomført av Jostein Saakvitne. 
Dokumentasjonen er gjort av Camilla Bøe.

Detaljer fra intervjuet finnes i oversikten under. 


Per Atle Holsen:00:00 oppvekst i Gimleveien
45:15:00 Familien
02:12:19 Morningen 20.april
03:35:10 Telefon fra morfar
04:08:16 Kjøretøy full av skadede
05:39:08 Fridalen skole som sykehus
06:09:08 Lite informasjon, men mye snakk om båten
06:56:14 En vannvittig eksplosjon!
07:34:08 Monumentale bygg tok støyten på Nordnes
08:45:12 Dagene etterpå
09:28:02 Tilfeldighetenes spill
09:54:00 Skolestart på Fridalen skole
11:12:07 Klasserom og utsikt mot byen
12:00:09 Flyalarm og bomberfly
12:56:15 Fridalen blir sykehus igjen
13:27:21 Hele skolen flyttet til Nykronborg
13:56:20 Hva visste vi barna?
15:12:10 Skoletid på Nykronborg
15:43:11 Omgangskole
16:45:00 Et barns opplevelse av okkupasjonen
18:56 Familie i fangenskap
20:07:00 Mor ble frosset ut av klubben
21:57:15 En uniformert nazizt i gaten
22:59 Fredsdagen
25:18:24 Amerikapakke
26:01:18 Bygrensen mellom Bergen og Fana
27:52:08 ingen kontakt mellom oss i Bergen og de i Fana
28:26:10 Bade i Nordåsvannet
29:21:18 Vareknapphet?
31:19:12 Uteseilere og etterkrigstiden

De vokssne
33:47:02 Ungdomstid på 50 og 60tallet

IOGT og Forbundet
35:28:10 Ikke noe opprør, men samhold
36:58:15 Dagens teknologi
37:57:14 En dramatisk opplevese for meg som 7-åring
38:27:58 Plager i ettertid?
38:42:01 Bryggesiden under eksplosjonen
39:36:02 Langs havnen kan vi lese sporene etter eksplosjonen
39:58:10 Og vi kan se det fra Fløyen
40:20:14 Søndagstur på byfjellene
42:12:07 Ikke noe mer å fortelle…


Erling Magne Hellesund

lagt inn 9. des. 2016, 04:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 11. jan. 2017, 06:08 ]

Handeslfåten:  Denne fyrste forteljinga til Erling Hellesund handlar om hans tid i handelsflåten. Han starta sjølivet soom byssegutt på Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane i 1963. Året etterpå begynte han i utanriksfart på kjmikalietankaren MT "Lønn" som gjekk på Karibia, Statane og Europa.   Sjølv om han hadde nokre turar på dekk, så vart han verande i byssa. Fyrste gong han fekk hyre som stuert var han berre 19 år. 
Han fortel  om dei store amerikanske sjøane og slusane opp og ned, om Panamakanalen, kjemikalietankfart, forhold mellom sjøfolka og folk i hamnene (hamnearbeidarar og kjøpmenn som kom omobord), om skipsidrett,  familieliv og opplevingar i land. Mellom qanna var han  i land i Kina fleire gonger medan Kulturrevolusjonen var på sitt mest intense,
Han fortel også om dramatiske hendingar. Mest tragisk er forteljinga om mord på ein god ven og skipskamerat. Han fortel om nesten-forlis i storm på nordleg Stillehavsrute - og om verkeleg forlis i blikkstille ved kai i Oslo. Sistnemnde hending markerte slutten på det "vanlege" sjømannslivet hans. Del to av forteljinga handlar om arbeid i Nordsjøen og livet som oljearbeidar. (Del to vert publisert i løpet av vinteren 2017). 

Opptaket vart gjort 14. desember 2016 i Studio 1, Bergen Bibliotek. Intervjuar var Bjørn Enes frå Memoar. Under videovindauget finst eit stikkordmessig oversyn over innhaldet i intervjuet. Nokre av  stikkorda er klikkbare.  Hillesund er ein aktiv skribent, både om eige sjømannsliv og om norsk sjøfart generelt. Han er redaktør av nettsida Ehelleskip.com . Han har og laga eit skriftleg samandrag av sjømannslivet sitt med bilete av mange av båtane han har sigla på.  Erling Hellesund - fyrste forteljing:
00:00:00 Oppvekst på Damgsgård og Laksevåg
01:10:00 sløydlæraren var tømmermann
02:06:00 Foreldrene ville ikkje
03:10:00 Fyrste hyre på Fylkesbåtane - MS Nesøy FSF
04:10:00 Frakt av oksar og kyr
05:10:00 Fjordabåtane
06:40:00 Bysseguten laga mat til passasjerane og
07:50:00 Fjordabåtane var skikkelege sjøfolk
09:55:00 Bemanninga på Fylkesbåtane
11:05:00 Rutene i ytre Sogn
12:02:00 April 1964 – utanriksfart – 16 år
13:00:00 Fly til Hamburg
13:20:00 Kjemikalitankar – Karibia
15:20:00 Yngstemann ombord
16:10:00 utskjei
17:50:00 Tanksjau
19:30:00 New York 1964 med MS Norbulk
21:00:00 Beatles – og ei jente i New Jersey
22:40:00 Leikane – slusane
23:15:00 Jumpebom


25:05:00 Barbados 1964
26:25:00 Haiti – losen kom i robåt
27:20:00 Trinidad
28:10:00 Sagony – malm frå Karibia til
29:40:00 Elvefart i Surinam
30:30:00 Georgetown – mann i ankerkjettingen
31:32:00 «Berre byssegutt»
32:00:00 MS Norbulk – Erling Næss
34:10:00 Panamakanalen
34:55:00 Bading i Panama


35:30:00 Piraja
36:07:00 To månaders turar Japan-Chile-Europa
36:35:00 Brasil – Victoria
37:00:00 Baugsprekker i Nordatlanteren
39:00:00 Japan 1964
40:00:00 Japan var veldig billig
40:50:00 Rask utvikling i japan
44:00:00 Mønstra av i Antwerpen
44:30:00 Bananbåtar for Håland haugesund
46:40:00 Kokken og hamnearbeidarane
48:10:00 Lærte koking på Norbulk
50:10:00 Oljetankar Vigan som 2.kokk – Persiske Gulf
50:50:00 Idrett
51:10:00 Kjærast på Milde
52:00:00 Femtusen meter på stormbrua
53:20:00 Rolf Vigan var sjølv idrettsinteressert
53:40:00 Fotballkamp i Port Said
54:40:00 Konvoifart i Suez
55:05:00 Handelsfolk i Suez var upopulære
55:00:00 Byssetelegrafen
56:20:00 Båt i brann – Mosli hadde kollidert med gresk tankbåt
57:00:00 Fant to mann i live
58:10:00 Suez – handelsfolk ombord måttehoppe
1 Time
00:50:00 Persiske Gulf
03:15:00 Kjæresten var van med sjølivet
06:50:00 Fylkesbåtane mellom turane utanriks
07:20:00 MS Austanger 1966
08:40:00 Kjemikalietankar – 96 prosent i Santos
09:40:00 Vodka frå Stettin til Statane
10:40:00 Møtte broren i Glasgow
11:20:00 Engelsk kystfart
11:40:00 Julematen ombord
13:50:00 Apekatt
16:05:00 Kulturrevolusjonen i Kina
18:30:00 Fabrikkbesøk
19:25:00 Shanghai
20:05:00 Stuerten i Austanger kunne sp0ela piano
21:50:00 Flaggproblem i Maløaysia
22:50:00 Pyramidane i Cairo
23:40:00 Meir om Kulturrevolusjonen
26:30:00 Meir om Malaysia
26:40:00 Meir om kjemikalietankfart for Odfjeld
28:10:00 Stadig større båtar på 60-talet
30:00:00 Ville gå i land -
30:40:00 Johnsen på hyrekontoret
31:40:00 Gaston Mikard
32:17:00 Fyrste stuerthyre – 19 år gamal
33:00:00 Forloveden ombord
34:40:00 Dødsfall – kapteinen
37:00:00 Forloveden kom ombord med presten
38:45:00 Uvær i Middelhavet
41:06:00 1968 – Brylupp
41:30:00 Mord i San Pedro
43:20:00 Skal vi ta ein hamburger?
44:00:00 Dei har revolver i bilen
45:50:00 Drapet vart oppklart
47:30:00 Ingen «trøsting»
48:10:00 Endå eit dødsfall
49:50:00 Opplevinga hang att lenge
50:15:00 Møtte brødrene for å fortelja
52:05:00 Jobba dugnad for sjømannskirka dagen før drapet
53:40:00 1969 – Norna Mowinckel
56:20:00 Volvi – Vigan – spesialbygde for leikane
56:40:00 Party i Cleveland
58:20:00 Nytt party i Detroit
2 timar
00:40:00 Fotballskade og avmønstring
02:10:00 1970 – Zapata
03:40:00 1973 – Westfahl-Larsen – Hosanger, Fossanger, Villanger
05:10:00 Kaupanger
05:54:00 Forlis på Oslo havn
02:08:46:00 Slutt – del 1

Else Jerdal, Bergen

lagt inn 14. sep. 2016, 05:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. des. 2016, 04:57 ]

Else Jerdal fortel i dette intervjuet språkleg bagrunn og erfaring. 

Ho vaks opp i Bergen med foreldre frå austlandet og sølrlandet. Far hennar var ein markert, konservativ nynorskmann. Det var viktig for unge Else å finne sin eigen veg og sitt eige mål. Heile vaksenlivet har ho arbeidd i akademia, dei siste 17 åra i adminisstrativ stilling på Universitetet i Bergen. Ho reflekterer omkring språkpolitikk og -praksis på UiB,  "nynorskbyen Bergen" - og om framtida til målrørsla. 

Intervjuar er Astrid Helene Olsen.  Intervjuet er del av ein serie intervju om språk og målsak.  Sjå meir om innhaldet under videoen.

(Passord til videoen er:  DHaksjonen1969)

Else Jerdal:


(Når/om ho vert publisert, får denne sida direkte adresse  Else.Jerdal.Memoar.no)


00:20:00
Oppvekst
01:07:00
Solheimsviken -
01:40:00
Fjellsiden frå tredje klasse
02:20:00
språkmenneske


språk eller historie
02:30:00
Mål nummer ein: Ikkje bli lærar
04:20:00
Far – Ludvig Jerdal, leiar i Vestmannalaget
04:50:00
Strid mellom Mållaget og Vestmannalaget
05:20:00
Gymnastida – Gunnar Staalesen norsklærar
06:05:00
Skreiv nynorsk i Sogndal
08:27:00
No medlem i Mållaget
07:10:00
Viktig med målpolitiske organisasjonar
07:40:00
Skriv sjeldan nynorsk
08:10:00
Skal svara på det målet folk skriv
08:50:00
Språkkurs for UiB-tilsette
09:50:00
Overgang til nynorsk vrt betre språk
10:30:00
Saksbehandlarspråket
10:50:00
.... i grunnen litt synd å oversetje til bokmål....
11:20:00
UiB-politikk
11:50:00
Leiarskifter
12:20:00
Presiseringar på bokmål


Aatterhald


innforstått
13:05:00
Oversetjing vert halvgodt


mange med god kompetanse
15:10:00
Lettare når mange brukar nynorsk
15:55:00
Trur ikkje på tvang


UiB sin språkpolitikk
17:00:00
Litt betre i dag
17:30:00
Fann underskriftslister for nynors k frå 1946
18:20:00
Positiv haldning på UiB
18:45:00
Ein kollega skreiv berre nynorsk – men...
19:36:00
Fleirtallsspråket dominerer
20:45:00
Nynorks er nært fro meg


Privat brukar eg nynorsk
21:20:00
SMS-språket er muntlig – nært nynorsk
22:50:00
Litt lei av formell kamp
23:05:00
Personlege notat på nynorsk
23:55:00
Tospråkleg privat
25:05:00
minoritetsproblematikken
25:25:00
Kva språk er mitt?
25:40:00
Språk er del av kulturell identitet
26:20:00
Distriktshøgskuleaksjonen 1969


Bæ, Volda og Sogndal DH
27:20:00
Aksjonen starta i 1969
28:05:00
Å utvikla eit nytt språk


Bjørnson – Garborg


Språket frigjorde
29:45:00
Lysakerkretsen  (les meir her)
30:20:00
Normering – usikker
31:40:00
Samnorsk-tanken
32:40:00
Viss me endar med eitt språk i Noreg...
33:26:00
Kor er min norm?
33:50:00
Positiv målkamp
35:05:00
Nynorskbyen Bergen


Intervjuar: Astrid Olsen
37:12:00
Tilbakegang i randsonene
38:25:00
Språklæring er ikkje berre eit skulefag
38:10:00
Mangfald
40:57:00
Kulturarv


Demokrati-perspektivet


Sjølvforståing og -

Viss språket forsvann....
43:45:00
Nynorsknormen i mellomkrigstida
45:00:00
Kva må gjerast


Litteraturen


Juristmållaget
47:00:00
Om målarbeid


Slutt-.


1-6 of 6

Comments