Oversyn:

Meldingar til styret:

Memoar fylgjer ein praksis med stor transparens, og det meste av interne notat ligg ope i vårt dokumentarkiv. Men unntaksvis har me materiale som berre er for styret og/eller nære vener. Det deler me her - på nettsida Internt.Memoar.no som berre er for internt bruk. 

Hugs:
- Tidskodetaggiong: Sjå her

Dette er ei side til bruk i forarbeidet til publisering av munnlege forteljingar og anna innhald på www.memoar.no. 

Sida er meint for forteljarane og intervjuarane som arbeider med forteljingar som skal publiserast. 

Alle andre må smøre seg med tålmot og vente til - og om - forteljinga kjem på Memoar.no 

Dette er dei sidene som for tida er til vurdering: Memoar Dropp inn Studio i Bergen
Til godkjenning

 • Gro Breidvik (Introduksjonstekst kjem) 
  Lagt inn 11. mai 2017, 05:17 av Bjørn Enes
 • Gunnar Lian introtekst tid 00:00:09 presentasjon, personalia, familie 00:05:52 bosteder i Bergen, minner fra barndom 00:12:55 krigen starter, evakuerte til Tysse, Samnanger - Skolehuset i Tysse, gården ...
  Lagt inn 19. apr. 2017, 04:58 av svein houge
 • John A. Hegg John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste ...
  Lagt inn 25. mar. 2017, 02:04 av Bjørn Enes
 • Per Atle Holsen (under arbeid) Per Atle Holsen vokste opp i Gimleveien med Christiparken som nærområde. Som barn under okkupasjonen er det særlig to hendelser som har gjort sterkt inntrykk; eksplosjonen på Vågen 20.april ...
  Lagt inn 23. mar. 2017, 00:51 av Bjørn Enes
 • Erling Magne Hellesund Handeslfåten:  Denne fyrste forteljinga til Erling Hellesund handlar om hans tid i handelsflåten. Han starta sjølivet soom byssegutt på Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane i 1963. Året etterpå begynte han ...
  Lagt inn 11. jan. 2017, 06:08 av Bjørn Enes
 • Else Jerdal, Bergen Else Jerdal fortel i dette intervjuet språkleg bagrunn og erfaring. Ho vaks opp i Bergen med foreldre frå austlandet og sølrlandet. Far hennar var ein markert, konservativ nynorskmann. Det var ...
  Lagt inn 9. des. 2016, 04:57 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »