2015

Sjå intervju publisert i 2015 - 2016 - 20172018 

Publisert i 2015:

 • Håkon Drange Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før ...
  Lagt inn 24. apr. 2018, 09:38 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler - Del 1 Per Gustav Steimler reiste ut alt som 15-åring, i sommarjobb på Hurtigruten, året etter,  juni 1962 reiste han for godt. Han skofta dei tre siste dagane av ungdomsskulen for ...
  Lagt inn 9. apr. 2019, 05:01 av Bjørn Enes
 • Audun Trygve Olsen Audun Trygve Olsen er pensjonert sjømann. Han reiste ut fyrste gong som dekksgut i 1967. Han var då 18 år gamal, båten heitte MT"Vinga" - ein solventtankar frå Mowinkel rederi ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:29 av Bjørn Enes
 • Bjørn Haave Bjørn Haave er sjømann fra Tønsberg. Faren og flere i familien var hvalfangere, men det frista ikke unge Bjørn. Alt da han var ti år gamal bestemte han seg for ...
  Lagt inn 11. mai 2019, 23:17 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »

Håkon Drange

lagt inn 24. apr. 2018, 09:38 av Bjørn Enes

Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før han kom ut. I mai 1947 mønstra han på damptankaren "Tiger" som då låg i dokk i Fredrikstad for å lappe kulehol frå krigen og byggast om frå kolfyr til oljefyrt kjele. Så gjekk det ikkje betre enn at oljetanken eksploderte - og fyrstereisa begynte med tre månader i dokk på Akers Mekaniske - dokka finst enno, som småbåthamn på Aker Brygge....

Det er litt mykje bakgrunnslyd på dette minneopptaket - Håkon Drange melde seg spontant til å fortelje etter den "offisielle delen" av eit minneopptak med publikum på Bergen Sjøfartsmuseum den 18/10-2015. Det er dette publikumet me høyrer i bakgrunnen på opptaket.

Direkte adresse til denne sida er:http://Haakon.Drange.memoar.no/

Håkon Drange fortel om:


 • Kvifor han vart sjømann

  Håkon Drange

 • Fyrstereisa mai 1947 - våren 1948

 • Mosquitofarten på Aruba (nederlandske Antiller)

 • Sjømannskyrkja der

 • Mannskapsutskifting

 • Aircondition / standard ombord

 • Turen heimover

 • Korleis han vart stuert

 • Krigsseglaren "Stillehavbets skrekk"

 • Bryllupp og familieliv

 • Rasjonaliseringane på 60- og tidleg 70tal

 • Båtane D/T "Tiger", MS "Risanger", MS "Høyanger".

 • Og litt om 23 år som terminalarbeidar på skur 22 på Dokkeskjerskaien  


Meir sjøfart:  Sjofart.Memoar.no

Per Gustav Steimler - Del 1

lagt inn 24. apr. 2018, 09:35 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. apr. 2019, 05:01 ]

Per Gustav Steimler reiste ut alt som 15-åring, i sommarjobb på Hurtigruten, året etter,  juni 1962 reiste han for godt. Han skofta dei tre siste dagane av ungdomsskulen for å kome med MS "Estrella" (10.000 tdw) som gjekk i linjetrafikk for Bergenske Dampskipsselskap på SørAmerika. Fyrste turen hans var 22 mnd lang - han rakk å gå gradene frå dekksgutt via jungmann til lettmatros før han kom heim på tre vekers ferie våren 1964. Neste tur vart 14 mnd lang - og då hadde han akkurat fartstid nok til å begynne på Styrmannsskolen, berre 19 år gammal. I dag er han pensjonist på papiret - men i praksis skadestadsleiar og konsulent innan oljevern.   Kort fortald handla intervjuet om: Kvofor han valde sjøen,  Fyrstereisa med MS Estrella i linjefart på SørAmerika,  Miljøet ombord, Krigsseglarane, Rio, Santos og Buenos Aires,  om å kome heim, passasjer- og cruisefart  bulk og linjefart , rasjonalseringane på 70-talet, statusen til sjømannsyrket, Minneopptaket med han vart gjort på Bergen Sjøfartsmuseum sundag 18. oktober 2015, med publikum til stade.  Intervjuar var Bjørn Enes.


Per Gustav Steimler


0:00Reise ut 1962 - men hadde hatt sommarjobbar på Hurtigruta før det
0:26Sjømannsfamilie - både far og farfar var kapteinar og morfar var maskinsjef
1:18På Hurtigruta som 15-åring. Damene kalte meg for "barnet" - Trudde livet til sjøs var sånn...
1:58BMV laga 9-klasse for å få lærlingar. Ville heller på sjøen. Fekk hyre - men fekk ikkje slutte på skulen
2:52Gjekk tre dagar før skulen var ferdig. Heil gjeng med gutar skulle mønstre i Fredrikstad
3:25"Herregud skal eg jobbe med dette her" - men eit åt etter...,
3:53Fyrste båt - Knaggeratt - MS "Estrella"
14:18Hierarkiet ombord - berre bysseguten var lågare av rang enn dekksguten
14:50Me var mange unggutar - seks sju stykker på 16 år
5:25Moderne båt - alle einmannslugarar
6:02Krigsseglarar: Me hadde ikkje evne til å setja oss inn i situasjonen
7:05Fyrste tur - ein tur heimom - "Du fortente sikkert ein blåveis"
7:40Miljøet var realt. Hierarkiet hadde me ingen problem med 4 messer
8:2012 passasjerar på SørAmerikalinja
8:38Dekksguten var lågast - handtlangar for dei andre
9:05Det var heile tida noko å strekka seg etter. Finare lugar etter som steig i gradene
9:35Ombord i ein båt må det vera diktatorisk.
10:20SørAmerika linja gjekk sørover med stykkgods og klippfisk, nordover att med kaffe, frukt, hudar, korn
11:04Alt gjekk med heisekran. Kaffi kom i segl, måtte stuast sekk for sekk
12:01Kavli ost i Buenos Aires. Sjauarane smurte seg i ansiktet med ost....
13:16Frå Ålesund måtte me luka på pga klippfisken
13:45Bunkra i Las Palmas - i land for fyrste gong.
15:08Rio - det var ganske spesielt å koma dit -
15:55Svensk sjømannskyrkje i Rio - eg såg Pele to gonger før nokon her visste kven han var.
16:50Santos - sjømannskyrkje på stranda. Lossa ikkje på søndagane
17:48Buenos Aires - ofte to veker i land. Kyrkja arrangerte turar - biffens hjemland
18:30Kinoar - ei heil gate full. Billeg biff - full middag for sju kroner. Til og med ein dekksgutt hadde råd
19:20Havneliv - ein politimann ville ha penger. Eg gav han ein karamell - han viste meg revolveren 
20:43Santos var greiere enn Rio - gatene med raude lys - dyrt å spandere på damene
21:55Nokre hadde faste damer - dei trudde damene berre gjekk med dei
22:20Fire timar overtid kvar dag på veg ned til SørAmerika. 4-8,
22:40tre vakter - 4-8, 8-12 og 12-4 - flott soloppganger. Rortørn og utkikk
24:06Fyrste båt 22 månader - kom heim gjekk alle kameratene på realskulen
24:50Gamle Venus - vikariat
25:14Styrmannskulen - 19 år gamal. Hadde 36 mnd fartstid - ferdig før eg var myndig
26:02Verdensmenn på Holbergstuen - Chateaubriand og Ginzano
27:50Etter Venus - tilbake på SørAmerkikalinja på MS "Cometa"
28:20Etter eit år fyrstestyrmannskule ferdig 1968. Marinen på
29:00Lindahl Explorer - cxruise på Antarktis og Seychellene - tre turar i isen
29:55Passasjerane var veldig spesielle - mange var medlemmer av Explorer's Club
31:15Med berre 100 passasjkerar blir det
31:30Eit år på Leda i Englandstrafikken - Bergenske hadde begynt å bygge Royal Viking
32:00Slutta cruise - ville læra meir om lasting som overstyrnmann.
32:37Så ble offshorelivet for fristande
32:55Containerrevolusjonen. Begynte så smått. Bulkbåter - lasteberekning var avansert
34:00Stabilitet og trim og lasting og lossing i ulike hamner. Overstyrmannen sine berekningar. Skipper til råds
Fordelane med hierarkiet var at dei øverste hadde gått alle gradene og kunne alt ombord.
35:20Rasjonaliseringane i 1970-åra. Estrella gjekk ned frå 43 mann til 20
35:50På 50- og 60-talet kunne du sjå på båtar kven som var norske
36:30Uttrykket "bruke penger som fulle sjøfolk"
37:20Forhistorier til uttrykket -
37:50Eg er stolt av å vera sjømann - synd yrket er øydelagt.
38:40Eit bergensrederi med 111 båtar utan ein einaste nordmann
Før kunne alle gutungar få sommarjobbar til sjøs - Det kunne vore mange arbeidsp0lassar enno
40:01Slutt

Audun Trygve Olsen

lagt inn 24. apr. 2018, 09:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 28. apr. 2018, 00:29 ]

Audun Trygve Olsen
er pensjonert sjømann. Han reiste ut fyrste gong som dekksgut i 1967. Han var då 18 år gamal, båten heitte MT"Vinga" - ein solventtankar frå Mowinkel rederi i Bergen. 

I opptaket som vart gjort med han på Bergen Sjøfartsmuseum den 18/10-2015, skryt ikkje akkurat av fyrstereisa: Etter litt fram og attende langs Italiakysten bar det over til Mexicogulfen der han stort sett opplevde "grøftehol på amerikansk strilaland".

Audun Olsen er ein så god forteljar, at dei 45 minutta som var avsett under arrangementet på museet røyk før me kom inn på livet hans etter styrmannskulen (1992). Det er difor sannsynleg at han vil fylgje opp med eit opptak til i løpet av vinteren 2015-16. 

Intervjuar i opptaket er Bjørn Enes frå Memoar. 


Direkte adresse til denne sida er http://Audun.Olsen.memoar.no/


Embed gadget


Forteljinga handlar om:

- Kvifor han valde sjølivet

- Fyrstereis 1967

- Mexicogulfen

- Telegrafistskulen

- Havneliv (kort)

- Japan

- Havneliv (2) (endå kortare)

- Endringane (etter Exxon Valdez)

- Pensjonistlivet

Meir sjøfart:  Sjofart.Memoar.no

Bjørn Haave

lagt inn 24. apr. 2018, 09:16 av Bjørn Enes   [ oppdatert 11. mai 2019, 23:17 ]

Bjørn Haave
er sjømann fra Tønsberg. Faren og flere i familien var hvalfangere, men det frista ikke unge Bjørn. Alt da han var ti år gamal bestemte han seg for å dra til sjøs - og sommeren 1964 ble det alvor. Første reis var 18 månader. Han kom på som messegut, men "avanserte" til dekksgut før turen var slutt. 
Den 8/10-2015 fortalte Bjørn Haave fra sjømannslivet sitt i et opptak med Bjørn Enes. Opptaket er en time og 35 minutt langt, og inneholder fortellinger og refleksjoner fra hele yrkeslivet fram til pensjonsalder i 2010. Blant stikkorda i opptaket er; 

Opttaket blei gjort i Moss Sjømannsforening sitt lokale den 8. oktober 2015. Intervjuar var Bjørn Enes. 


Innhold / mellomtitler i Bjørn Haaves fortelling:

 • Førstereis 1964
 • Dekksgutt
 • Jungmann

  Minneopptak med Bjørn Haave

 • Styrmannskolen

 • Amazonas

 • Rep'ens stup
 • Trinidad
 • Lønnsnivå 1970
 • Mongo River
 • Østen
 • Krigen i Øst-Pakistan
 • Mobbing i Calcutta
 • Containerrevolusjonen
 • Stykkgods og linjefart
 • Jorda rundt-service
 • Gasstankerfart
 • Fra pall til container 1960-1980
 • Nybygg - superintendent i Nagasaki
 • Skipperskole
 • Jamaica Merchant Marine
 • Georgetown, Cayman Island
 • MidtØsten
 • Iran-Irak-krigen
 • Refleksjon om endringer 1964 - 2015
 • Organisasjonsarbeide fra 1993
 • Sikkerhet til sjøs  


1-4 of 4