Produksjon

Systematisk innsamlining, dokumentasjon, arkivering og publisering ar av munnleg historie foregår som regel i tematiske prosjekt. Slik organisering gjer det mogleg å involvere fleire frivillige og profesjonelle medarbeidarar og å utveksla kompetanse, f.eks. mellom mellom forskarar og personar med personleg erfaring frå prosjektområdet. 
Memoar samarbeider gjerne med andre om å utvikla nye prosjekt. 

Dette er prosjekt som er aktive no::