Om Memoar


Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie  
er ein ideell organisasjon som arbeider for å fremja kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv. 

Offisiell nettside er www.memoar.no 

Hovudkontoret finst i Bergen. 

Medlemmer: Alle som støttar visjonen om å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv, er velkomne som medlemmer. Medlemsskap kostar 300,- per år, og kan teiknast via TicketCo.no, Vipps #118993- eller ved å setja inn 300 kr. på konto 3633.5541086. 
(Hugs å skriva inn namn, tlfnr og epost!) 
Me tek imot medlemmer frå heile landet. 

Adresse:     Memoar, Postboks 417 Marken, 5832 Bergen 
Epost:        post@memoar.no

Organisasjonsnummer er  915 636 926  
Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Memoar er medlem i:

Stiftingsdatoen er 2. juli 2015. Stiftarane var fem privatpersonar i Bergen.
Vedtektene finst her
Stiftingsdokument finst her

Dagleg leiar og styreleiar er i 2017:

Bjørn Enes, 
Nordbøveien 16, 5009 Bergen 
Tlf +47 41516745 

Om Bjørn Enes:


 • Fødd i 1951
 • Tidlegare industriarbeidar (1970-93), 
 • Journalist i Fædrelandsvennen og TV Sør (1993-2002), 
 • Frilansjorunalist i eiga verksemd (2003 til i dag)
 • Tidlegare arbeid med munnleg historie i Neveragain.no (2006-2009)
 • Nettside: www.enes.no 

Styre er i 2018: 
 • Leiar:          Bjørn Enes 
 • Nestleiar:   Jostein Saakvitne 
 • Sekretær:   Ingrid Birc Müftüoglu 
 • Styremedl: Birger Haugdal
 • Styremedl. Mari Hjelmeland Østensen 
 • Varamedlem: Ada Freng  
Blogg: Framdrift.Memoar.no 


Historia vår - Sjå 2014  -  2015  -  2016  -  2017osv


Bankkonto: 3633.5541086 (kontingent, gåver etc)                                    Vipps #118993  - Memoar 

(Driftskonto: 3633.41.87769)

Presentasjpon-Memoar-16-10-13

Bli medlem i Memoar


Innmelding i Memoar
Interne sider:

Upublisert - (berre for aktive minnesamlarar)