Munnleg historie for alle


Framdrift - 2020:

 • 29/6: 70 koronaintervju hittil Ved utgangen av juni har Memoar samla 70 intervju om koronaens tid. Av desse er 46 publiserte på www.memoar.no/korona og på www.minner.no/tema/korona . Resten ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 02:02 av Bjørn Enes
 • 21/6: Munnleg historie er immateriell kultur 21. juni leverte Memoar eit høyringssvar til utviklinga av den norske konkretiseringa av det museumsetiske regelverket til det internasjonale museumsrådet ICOM. Heile høyringssvaret er publisert i Memoar-bloggen. Kortversjonen av ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 01:47 av Bjørn Enes
 • 24/6: Programmet for Memoarkonferansen er klart Neste Memoarkonferanse blir fredag 23. og laurdag 24. oktober 2020, også denne gong på Bergen offentlege Bibliotek. Stikkord for programmet blir: Personvern og ytringsfridom - krisedokumentasjon - minnespor. Heile programmet er presentert ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 01:18 av Bjørn Enes
 • 23/6: Oslo neste "episenter" for munnleg historie i Noreg? Midtsommardagen 2020 - under eit pæretre på Lofthus i Oslo - blei grunntrekka lagt for ambisiøse planar om å starte opp arbeid med munnleg historie i Oslo. Bildet: Strategane under pæretreet var ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 00:57 av Bjørn Enes
 • 16/6: Fyrste intervjuopptak i "Studio Møllaren" Frivillighetssentralen på Møhlenpris og Memoar var ferdige med å installere Bergens andre offentlege intervjustudio på Vitalitetssenteret den 12. juni.Bilde: Delar av dugnadsgjengen. Bjørn Enes, Tor Solsvik og Anne-Lene ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 00:24 av Bjørn Enes
 • 9/6: Stille lansering av Stubb.no Stubbsamlinga frå Nøstet vart starten på det norske "minnekartet"  www.stubb.no som vart lansert relativt stille i direktesendinga 9. juni frå Memoar sitt eige studio i Bergen.  Bildet: Geir ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 00:01 av Bjørn Enes
 • 29/5: "Bydelene forteller" - eksperiment med vandreintervju Idéen om å knytte korte forteljingar til kart har vore del av utviklingsarbeidet i Memoar heilt sidan 2016, då vi  var på studiereise til Irland for mellom anna å studere ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 23:14 av Bjørn Enes
 • 26/5: Fyrste direktesending Då koronapandemien "digitaliserte" arbeidsformene til Memoar, viste det seg fyrst at vegen var kort frå intervjuopptak i bibliotek, musé eller heime hos, folk til videokonferanse-intervju. Derifrå var det heller ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 09:41 av Bjørn Enes
 • 20/5: Industrihistorie i Kristiansand Ei grein av Munnleg historie for alle er ei særskilt industrihistorisk innsamling. I vår gjekk Kulturrådet inn med delfinansiering av prosjektet "Folkeverkstad for industridokumentasjon". Det meste av desse midlene skal ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 02:11 av Bjørn Enes
 • 15/5: Koronateam på plass I løpet av ein månad etter at innsamlinga av munnlege koronasamtalar starta opp, har vi klart å bygge opp eit arbeidslag av intervjuarar. I løpet av same periode er det ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 02:02 av Bjørn Enes
 • 12/5: Visjonsdokument ferdig Tirsdag 12. mai var ein viktig dato i utviklinga av prosjekt Munnleg historie for alle: Då la seks initiativtakarar siste hand på ei visjonsformulering om eit norsk Senter for munnleg ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 01:12 av Bjørn Enes
 • 9/5: Erfaringsutveksling om intervju gjennom videokonferanse I løpet av koronapandemien, har Masterprogrammet i Oral History ved Colombia University  styrka si rolle som eit internasjonalt kraftsenter for utviklinga av kompetanse og nettverk innan munnleg historie. Ein hovudårsak ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 00:47 av Bjørn Enes
 • 8/5: Viktig debatt om samtidsdokumentasjon Etter at Folkemuseet tok initiativ til dokumentasjon av koronaens tid, tok ei rekke musé og organisasjonar opp liknande arbeid.  Den 6 mai publiserte Museumsnytt motforestillingar om "Krisedokumentasjon, etikk og nødvendigheten ...
  Lagt inn 4. jul. 2020, 00:27 av Bjørn Enes
 • 5/5: Planlegger samarbeid om aldring og bærekraft Memoar og den sosiale entreprenøren "Fremtenkt" blei i dag samde om å samarbeide om ein intervjuserie om livserfaringar og bærekraft.  Samarbeidet skal dels gå gjennom intervju i arkivet, og dels ...
  Lagt inn 13. mai 2020, 02:46 av Bjørn Enes
 • 4/5: Offentleg intervjustudio nr. 2 i Bergen Møllaren Frivilligsentral på Møhlenpris blir vertskap for eit nytt offentleg intervjustudio i Bergen. Det skal plasserast på Vitalitetssenteret, og driftast i samarbeid mellom Frivilligsentralen, Historietorget (som er ein del av ...
  Lagt inn 4. mai 2020, 23:14 av Bjørn Enes
 • 15/4: Oppstart munnlege koronaminne Onsdag 15/4: Fyrste dag med opptak av koronaminne.Korona Ein lang og innhaldsrik samtale om å drive aktivt historielagsarbeid når alle arrangement og alle arbeidsmøter brått blir avlyste ...
  Lagt inn 16. apr. 2020, 23:44 av Bjørn Enes
 • 21/3: Folkemuseet startar innsamling av Koronaminne Norsk Folkemuseum og Minner.no startar innsamling av Koronaminne. Det er laga ei enkel spørjeliste, og folk kan svara både skriftleg og med andre media. Kort etter starta både Teknisk ...
  Lagt inn 31. mar. 2020, 23:05 av Bjørn Enes
 • 26/3: Marie Nicolaisen inn i Memoar-styret 26. mars gjennomførte Memoar sitt årsmøte - utan at eit einaste virus bytta vert. Alle som ynskte det kunne delta via Google Hangouts, i tillegg kunne medlemmene - og observatørar - fylgje  årsmøtet ...
  Lagt inn 31. mar. 2020, 22:46 av Bjørn Enes
 • 19/3: Nye digitale arbeidsmåtar I veke 13 kom vi skikkeleg i gang med å utvikle nye arbeidsmåtar. Vi oppgraderte Vimeo-lisensen slik at vi kan sende direkte webcast og testa ut eit spesielt kamera ...
  Lagt inn 31. mar. 2020, 22:34 av Bjørn Enes
 • 16/3: Rapport - forprosjekt Senter for munnleg historie Forprosjekt Senter for munnleg historie starta for om lag eitt år sidan, fleire månader får prosjekt Munnleg historie for alle. Men visjonen om eit slikt senter er også ein av ...
  Lagt inn 31. mar. 2020, 22:18 av Bjørn Enes
 • 11/3: Bråstopp Alvoret i Koronapandemien gjekk opp for både oss og samarbeidspartnarane i løpet av veke 11. Kurs og opptakstrening i Åseral vart avlyst, det same vart ei opptaksøkt og eit loggarkurs ...
  Lagt inn 31. mar. 2020, 22:03 av Bjørn Enes
 • 5/3-Åkrahamn: Kurs og intervjuserie om kystkultur avtalt. Memoar og Kystmuseet i Åkrahamn har blitt samde om eit samarbeid i perioden mai til september 2020. Samarbeidet omfattar eit kurs for museumstilsette og frivillige på Karmøy, ein opptaksserie på ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 09:26 av Bjørn Enes
 • 2-4/3 - Arendal: "Kuben" satsar på munnleg historie Olav Ulltveit-Moe var ein av to lokalhistoriske forteljarar som vart intervjua som ein del av  kurssamarbeidet mellom Memoar og Aust-Agdeer museun og arkiv på Kuben i Arendal dei ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 09:12 av Bjørn Enes
 • 25/2- Bergen: Opptak med "Gubbelaget" i Djerv Sportsklubben Djerv har vore ein viktig del av lokalmiljøet på Møhlenpris i Bergen  i over hundre år.  I løpet av den tida har ein betydeleg del av medlemmene blitt kvalifiserte ...
  Lagt inn 5. jul. 2020, 04:28 av Bjørn Enes
 • 19-21/2: Munnleg reiselivshistorie i Gudbrandsdal 16 deltakarar gjennomførte tre dagars kurs og trening  i munnleg historie på Ringebu. Arrangørar var Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet, Gudbrandsdal Historielag og Memoar.  Viktigaste resultat av dei tre dagane var skisser av ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 09:32 av Bjørn Enes
 • 19/2: Industriprosjektet startar på Raufoss. 84 veteranar frå industrien på Raufoss stilte då Toten Historielag og Memoar heldt møte på Fyrverkeriet Kulturhus 19/2. bildet: Anne-Grethe Bakke Haug og Turid Henne Eklund forteller sine ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 10:04 av Bjørn Enes
 • 17/2: Mjøsaksjonen er i gang Veteranar stilte opp på «Mkøsas Ark»  påKapp for å fortelja om då husmorlag og Bondekvinnelag stilte seg i spissen for Noregs fyrste miljøaksjon, Mjøsaksjonen frå 1972. I løpet av 10 ...
  Lagt inn 20. feb. 2020, 13:14 av Bjørn Enes
 • 31/1-Steinkjer: Planla felleskurs om forteljarkunst og munnleg historie Eit entusiastisk planleggingsmøte i Steinkjer, i regi av Hilmarfestivalen. Det kom i stand etter initiativ frå Beate Heide i fortellerforumet. Ho hadde lansert det for  John Einar Bjerkem i festivalen ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 04:26 av Bjørn Enes
 • 27-29/1-Porsanger: (Tekst under arbeid)
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:35 av Bjørn Enes
 • 22/1-20 Bergen: Maskinistforeningen mobiliserar Bergens maskinistforening er ein erværdig klubb for maskinistar. Opphavleg var det ein del av fagrørsla, men i dag er den lokale foreinga ein rein kulturforening. Men ikkje mindre aktiv av ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:32 av Bjørn Enes
 • 17/1-20-Bergen: Fyrste studio-kurs for "Bydelene forteller" I samband med 950-årsjubileet til Bergen by i år, arbeider Memoar for at innsamling av munnleg kulturarv skal bli prioritert av historielag og andre kulturforeningar. Det er både snakk ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:23 av Bjørn Enes
 • 16/1-Bergen: Dokumentasjonskurs på Møhlenpris (Tekst under arbeid) 
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:51 av Bjørn Enes
 • 7/1-20: Kristiansand: Ungdomsskuleklasse lagar museumsinstallasjon Mandag 7. januar samarbeidde Memoar, Vest-Agdermuseet og Møvik Ungdomsskule om eit kurs i innsamling av munnleg kjheldemateriale til bruk i ein installasjon som skal lagast på Kanonmuseet i Kristiansand ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:11 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 33 av 33. Vis mer »
Kort om "Munnleg historie for alle":


"Munnleg historie for alle" har som mål å får profesjonelle og frivillige til å samarbeide om innsamling, dokumentasjon, arkivering og deling / formidling av munnleg kjeldemateriale om vår tid og vår nære fortid.  Det er eit samarbeid mellom Memoar, Folkeminnesamlinga, Norsk etnologisk gransking, Sparebankstiftelsen DNB  og  lokale samarbeidspartnarar i heile landet. Eit ressurssenter i Bergen tilbyr kurs og praktisk hjelp til både arkiv/bibliotek/musé og til frivillige organisasjonar  Alle interesserte kan ta kontakt - skriv til post@memoar.no    -  Les meir om prosjektet

Framdrift i 2019:

 • 30/12- 2019: Halvårsrapport avlevert #sparebankstiftelsenDNB Halvårsrapport – prosjekt «Munnleg historie for alle»1/8 2019 – 31/12 2019Prosjektet starta opp i tråd med prosjektplan 1. august 2019. Styringskomiteen har hatt to møter i oppstarts-semesteret ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:37 av Bjørn Enes
 • 19/12-2019: Senter for munnleg historie - i Peparkakebyen Tett oppunder jul avslutta Memoarstaben eit internseminar og ein julelunsj med å gå i samla flokk til det kanhende mest synlege resultatet av haustens arbeid: I den berømte Peparkakebyen i ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 12-13/12 2019: Munnleg historie og spesialsamlingar i bibliotek Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Off. Bibliotek (BOB) var vertskap for ein landskonferanse for spesialsamlingar den 12 og 13. desember 2019. Blant svært mange veldig interessante foredrag, fekk Memoar invitera ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 5/12-2019: Kulturpris til Ada Freng Ada Freng har vore med å arbeidet for å bygge opp Memoar så å seie heilt frå start. Frå før har ho vore med å bygge opp ei rekke frivillige ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 2-4/12-2019: Forteljarglede i Bardufoss Midt-Troms Museum og ei rekke historielag i regionen var medarrangør til tre spennande dagar i Bardufoss  tidleg i desember.  Det blei gjort ei rekke intervjuopptak, og etterarbeidet etter dei ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 3/12-19: Initiativ til industriposjekt Eit stort prosjekt for å samle inn munnleg industrihistorie  har stått høgt på Memoar si arbeidsliste heilt sidan starten. Eit forprosjekt blei gjennomført på nikkelverket i Kristiansand i 2015/2016 ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:36 av Bjørn Enes
 • 27/11-19: Loggarkurs i Bergen Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum "Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:34 av Bjørn Enes
 • 21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 12-13/11-2019 Elverum: Dokumentasjonsarbeid på samleband Samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Memoar tok til hausten 2018. Då blei det gjennomført eit kurs og ein serie intervjuopptak med primærkjelder frå romani/taterfolket i Noreg. Det har ikkje vore ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 8/11-2019: Arbeidsmøte om "Minner" Norsk Folkemuseum og Norsk etnologisk gransking  har leiinga av eit prosjekt som tar sikte på å utvikle www.minner.no til eit praktisk  og effektivt verktøy for minnesamling for museumssektoren ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 25/10-2019: Bloggrefleksjon om å "vidareforedla" munnleg råstoff Det Vestnorske teateret i Bergen har ambisjonar om å forska ut og utvikla samanhengane mellom teaterkunst og den munnlege kulturen og -arven i Vestlandsregionen.  Eit av tiltaka i dette arbeidet ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 26/10-2019: Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag; Det største og eldste historielaget i Oslo markerte sitt  40-årsjubileum  26. oktober. Blant eit omfattanda jubileumsprogram var også ei orientering frå Memoar om prosjekt "Munnleg historie for alle". Det ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 23/10: "Breiflabb over alt":  På eit lunsjmøte hos Bergenhus og Årstad Kulturkontor presenterte Memoar for fyrste gong sin idé om munnleg histoire i samband med Bergen sitt byjubileum neste år, då 950 år skal ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:11 av Bjørn Enes
 • 22/10-2019: Intervjuopptak på Nordnes:  Ei knapp veke etter dei to gruppeintervjua  i Laksevåg, gjorde vi eit nytt forsøk - denne gongen på Nordnes. Her var heile åtte forteljarar i sving på ein gong. Barbro matre ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 17/10-2019: Intervjuopptak i Laksevåg Delprosjekt Bergen starta midt i oktober ein serie opptak av bydelsforteljingar. Fyrst ut var fem gamle skulekameratar frå Vågedalen i Laksevåg. Dels har dei halde saman heile livet - dels har ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 10/10-2019: Invitasjonar til musé og historielag Nå kan musé, historielag og andre frivillige eller profesjonelle kulturorganisasjonar melde interesse for  å bli med i "Munnleg historie for alle". Stab og utstyr er på plass og klare til ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 30/9-2019: Elevintervju i jubileumsfilm, Fridalen/Bergen Fridalen skole feirar 80-årsjubileum - mellom anna med å intervjua veteranarOpptaka som sjetteklassingane Fartun Nuur og Madhavi Nesse gjorde med Kjell Nesse og Barbro Havre var element i jubileumsfilmen ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:37 av Bjørn Enes
 • 23/9-2019: Arbeidsmøte i prosjektstaben  No er kjerna av dei som skal arbeida med "Munnleg historie for alle" i full sving. Prosjektleiar Line Grønstad (til h) må gjera ferdig doktorgraden sin før ho kan bli ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:34 av Bjørn Enes
 • 21/9-2019: Kvalfangsthistorie - i Hedmark  Norsk Utvandrermuseum: Norsk kvalfangst er mellom dei delane av historia der det hastar med å samla munnleg kjeldemateriale.  Ikkje alle veit at ein stor del av dei som vart rekrutterte ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 6/9-2019: Fridalen skule, Bergen Elevar og lærarar ved Fridalen Skole i Bergen starta innsamling av munnleg kjeldemateriale  i samband med at skulen skal feira 80-års jubileum. To elevar frå sjuande tinn, Fartun og ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 1/9-2019: Sunnhordland fyrste delprosjekt Prosjektet  er i gang for alvor!  Fyrste delprosjekt starta opp i Sunnhordland i dagane 29-31. august 2019. Samarbeidspartnarar var Memoar, Sunnhordland Museum og historielaga på Stord, Bømlo og Sveio ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 27/8-2019: "Fyr på eisa - klar til å smi!" Prosjektet starta offisielt med ein idéstorm i Nesbyen i Hallingdal tirsdag 27. august 2019. Etter at styringskomiteen hadde hatt sitt fyrste møte, benka leiaren av Nes Historielag, Leif Olav Klype ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:36 av Bjørn Enes
 • 1/8-2019: Stille start  Prosjektarbeidet starta med tilsetjing av prosjektleiar Line Førre Grønstad (biletet). Ho er kulturvitar, i innspurtsfasen av eit doktorgradsarbeid. Fram til det er ferdig, vil prosjektleiarfunksjonen bli delt mellom henne og ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 19/6-2019: Gjennombrotet Partnarskapet Memoar - Folkeminnesamlinga - Norsk etnologisk gransking fekk tidenes gladmelding frå Sparebankstiftelsen DnB: Seks millioner kroner til eit ressurssenter som skal kunne arbeida i tre heile år for å tilby ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 26 av 26. Vis mer »