Fortell

Har du blitt spurd om å bli intervjua? 
Eller lurar  du på om du skal melda deg på? 
Her kjem litt informasjon om kva det går ut på:

Bjørn Enes - om å bli intervjua


Du gir eit viktig bidrag til samtid og framtid dersom de delar din versjon av forteljinga om dei åra du har levd.

Du kan gjera det på fleire måtar:

Du kan bli intervjua i eit innsamlingsprosjekt

Du kan skriva og senda inn bilder, lyd- eller videoopptak til ei av innsamlinganeMinner.no

Du kan fortelja til ditt eige mobiltelefon-kamera, eller få ein ven til å intervjua deg
(I Bergen, Kristiansand og Øygarden kan du låna eit studio på biblioteket)

Du kan leiga hjelp.

Du kan bli med på kurset/nettkurset "Mitt memoar"

- og du kan sjølvsagt skirve boka om dine livserfaringar.