Vel møtt!


Initiativet

Memoarkonferansen 2018 er ei samling av fagpersonar og frivillige med interesse for munnleg historie og minnekultur.  Målsetjinga er å utveksla kunnskapar og tankar om munnleg / ikkjemateriell kulturarv og tradisjon, og å drøfta arbeidet med å samla, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale til historie, kultur- og sosialhistorie. 

Audun Kjus kjem til å "setja tonen" med sit opningsforedrag: "Historia om korleis minneinnsamlingene fall mellom stolar i Noreg - og kva som no kan koma til å henda " Han er leiar av Norsk etnologisk gransking og drivkrafta bak den nye basen Minner.no. 

Årleg? Eit diskusjonstema på konferansen vil bli om det er bruk for ein årleg samling med fokus munnleg historie og minnekultur i Noreg. Viss konklusjonen blir ja, vil dette vera den fyrste konferansen i ei lang rekke. 

Initiativtakar er den frivillige organisasjonen Memoar. Medarrangørar er Bergen offentlege bibliotek. Bergen Byarkiv og fagmiljøet innan kulturvitskap ved Universitetet i Bergen.  

Fylgjande personar står som initiativtakarar: Bjørn Enes og Ada Freng (Memoar), Kyrre Kverndokk, Hans Jakob Ågotnes og Line Grønstad (UiB), Sverre Helge Bolstad og Lise Haaland  (Bergen offentlege bibliotek) og Birger Haugdal (Bergen Byarkiv).


Målgrupper er både det frivillige og det profesjonelle kulturvernet, (f.eks. historie- og sogelag, kultur- og fortidsminneforeiningar, slektsgranskarar, muséa sine veneforeiningar, fagmiljø innan historie, kulturvitskap, bibliotek-, musé- og arkivsektor og offentleg kulturadministrasjon.)

Tid og stad: 
Fredag 16. februar: Workshop på UiB om framtida for dei kulturhistoriske samlingane. 
Laurdag 17. februar kl 10 - 18: Memoarkonferansen 2018 på Bergen offentlige bibliotek. 
Laurdag 17. februar kl. 19: Kveldsarrangement med kulturelle innslag

Påmelding:
Workshop 16/2 vil vera avgrensa til omlag 20 personar.  Interesse bør meldast snarast til konferanse2018@memoar.no

Sjølve Memoarkonferansen vil ha plass til omlag 80 deltakarar. Førehandspåmelding kan gjerast til konferanse2018@memoar.no. 

Mogleg deltakartal til middagen om kvelden er ikkje klart. Også her vil førehandspåmelding sikra plass. 

Overnatting: Deltakarane må sjølve organisera overnatting. 
 
Nærare informasjon om påmelding, konferanseavgift og andre praktiske informasjonar kjem i løpet av november.  

Call for presentations:

Invitasjon til presentasjonar:
Pågåande, nyleg avslutta eller planlagte prosjekt innan munnleg historie og minnekultur er velkomne til å senda inn synopsis til presentasjonar av sine prosjekt. 

Denne invitasjonen er starten av arbeidet med ein oppfylgjingskonferanse i 2019. Viss innsende prosjekt har særleg interesse alt i 2018, vil programmet kunne leggjast om slik at det vert plass alt då. 
 • Send snarast ein kort tekst om presentasjonen til konferanse2018@memoar.no 
 • Eventuell omlegging av 2018-programmet vil bli vurdert før jul i 2017. 
 • Ein endeleg frist for Innsending til 2019-konferansen vil bli bestemt i mars 2018.
Arrangørane har særleg interesse av presentasjonar som viser breidda av arbeid som pågår innan innsamling, digitalisering, arkivbygging,  
dokumentering, formidling av og forsking på munnleg historie og minnekultur i Noreg/Skandinavia.  Program:
(Programmer er under utvikling)

Fredag 16. februar: Workshop på UIB.
Tema: Tverrinstitusjonelt og tverrfagleg strategi for sikring, digitalisering, arkivering og formidling av kulturhistoriske samlingar og munnleg historie i Noreg. 
Spesielt inviterte deltakarar. Interesse kan meldast til konferanse2018@memoar.no 

Laurdag 17. februar 2018: Memoarkonferansen
09:00  Registrering og kaffe i kafeen.
10:00  Auditoriet opnar. 
10:10  Velkomst frå arrangørane. 
10:20   Audun Kjus: Historia om korleis minneinnsamlingene fall mellom stolar i Noreg - og kva som no kan koma til å henda 
11:05    Ingar Kaldal: Minner som prosessar 
11:50 - Beinstrekk 
12:00    Malin Thor Tureby: 
Arbetet med att återetablera oral history som forskningsfält i Sverige
12:45  Line Esborg: Citizen Science - verdien av frivillige sitt arbeid for å samla inn munnleg kjeldemateriale

13:10   Lunsj og mingling - Auditoriet og Noteromet i 2. etasje 

13:55    Runar Jordåen og Bjørn André Widvey: Skeive livsminne – om Skeivt arkiv sitt intervjuprosjekt.

14:20    Maja Gudim Burheim:  22.juli-sentets vitneprosjekt

14:45   Stig Tenold:  Munnlege kjelder i arbeidet med nyare norsk sjøfartshistorie. 

15:10  Bente Fosse:  Erfaringar med offentleg intervjustudio i Sund Folkebibliotek.

15:35 - Kaffe og minibrownie i auditoriet 

15:45 Bjørn Enes: Trengst det eit norsk (eller skandinavisk) selskap for munnleg historie?  Erfaringar med tre års bygging av Memoar (Årsmelding) 

16:25    Årsmøte i Memoar

17:00    Avslutting - informasjon om kveldsarrangementet 


Praktisk informasjon:

Påmelding: 
Epost til Konferanse2018@memoar.no eller skjema

Deltakartalet på denne fyrste konferansen om munnleg historie i Noreg av avgrensa til 80 stk. 
Derfor får berre dei fyrste påmeldte plass. 

Siste påmeldingsfrist er onsdag 10. januar. 

Konferanseavgift: kr. 900,- 
medlemer av Memoar: kr. 600,- 
Studentar: kr 600,_ 

Avgifta dekkjer alle foredrag, møtemat/lunsj, kveldsarrangement med lapskaus og ein drikke
Foredrag:

Foredragshaldarane:

 • Bente Fosse Biblioteksjef  i Sund Kommune. Utdanna bibliotekar, med vidareutdanning innan Born og unge nye media (HiB) og Data og informasjonstekonologi (HiST).Sund Folkebibliotek var det andre biblioteket i landet som etablerte ...
  Lagt inn 9. nov. 2017, 03:40 av Bjørn Enes
 • Maja Gudim Burheim Rådgjevar ved 22.juli-senteret, koordinator av Vitneprosjektet. Historikar med master i Peace and Conflict studies (UiO). Bakgrunn som journalist (TV2) og forskingsassistent (UiO). 
  Lagt inn 9. nov. 2017, 02:12 av Bjørn Enes
 • Audun Kjus Audun Kjus er folklorist, etnolog og kulturhistorikar. Sidan 2010 har han jobba ved Norsk etnologisk gransking, frå 2015 som leiar. Han engasjerer seg sterkt for arbeidet med å styrka vilkåra ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:46 av Bjørn Enes
 • Svein Ingar Kaldal Svein Ingar Kaldal  er norsk  historikar, forfattar og professor ved Institutt for historie og klassiske fag på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Kaldal har arbeid særlig med kultur– og ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:47 av Bjørn Enes
 • Malin Thor Tureby Tureby er biträdande professor i historie ved Linkøpings Universitet. Forskingsfeltet hennar er oral history, migrationshistorie og jødisk historie. Ho er for tida leiar av to forskingsprosjekt innan munnleg historie ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:49 av Bjørn Enes
 • Line Esborg Esborg er fyrsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, universitetet i Oslo og fagansvarleg for Norsk Folkeminnesamling. Ho arbeider m.a. med prosjektet Meidascapes som studerar korleis digitalisering og ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:50 av Bjørn Enes
 • Bjørn André Widvey Bjørn André Widvey har bakgrunn som journalist, men arbeider no med utviklinga av Skeivt Arkiv som seniorkonsulent i Universitetsbiblioteket i Bergen  Universitetet i Bergen presenterer han slik: http://www.uib ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:51 av Bjørn Enes
 • Runar Jordåen Runar Jordåen er historikar og leiar av prosjektet "Skeivt Arkiv". Han arbeider som fyrstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, .Han tok si doktorgrad i 2006 med avhandlinga "Inversjon og perversjon. Homoseksualitet ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:51 av Bjørn Enes
 • Bjørn Enes Bjørn Enes er frilansjournalist og leiar av organisasjonen Memoar. Han har arbeidd med munnleg historie-prosjekt innan norsk krigshistorie, sjøfarts- og industrihistorie og livshistorieprosjektet Bergen.Memoar.no. Han er ansvarleg ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:52 av Bjørn Enes
 • Stig Tenold Stig Tenold  er professor i økonomisk historie ved Handelshøgskolen i Bergen. Han tok dr.oecon-graden i 2001 på ei avhandling som seinare vart publisert  i forkorta form med tittelen ...
  Lagt inn 10. nov. 2017, 05:54 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »