Forteljarane

Den fyrste intervjuserien i prosjekt Innlandet blir med forteljarar som tok del i kvalfangsten i sør-isen i perioden frå krigsslutt og ut på 1960-talet. Det er ikkje så godt kjent at mange av dei som mønstra på kvalfangstbåtane kom frå Hedmark og Oppland. Nå har dei organisert seg i foreningen "Øyas venner"  - og det er i samarbeid med denne foreninga at intervjuserien har kome i gang. 

Les meir om korleis intervjuet foregår heilt konkret under menypunktet "Ny forteljar?"

Momentliste til intervju - “Hvalfangerne forteller”: 

http://www.oyasvenner.org/

Fri fortelling er alltid det mest verdifulle kildematerialet! Føl derfor fri til å fortelle akkurat som du lyster. 


Navn Fødselsdato/år

 

Fødested

 

         Av ting vi ønsker å spørre om er:   


 • Fortell litt om din barndom, hva var dine foreldres arbeid, hvilken skole gikk du påhvor bodde dere osv 
 • Fortell hvordan det gikk til at du kom på hvalfangst? 
 • Hvor var du, hvalbåt, kokeri eller landstasjon?
 • Hvor mange ganger sesonger var du med?
 • Fortell om første tur - båten, folk ombord, maten ombord, reisa sørover, forberedelsene, tankene.
 • Fortell om synet som møtte dere da dere kom fram? 
 • Fortell om den første hvalen du var med på å ta. 
 • Fortell om hele prosessen - fra observasjon til skudd, berging, slakting, etterarbeidet.
 • Fortell om de ulike jobbene ombord? 
 • Fortell om utstyr eller verktøy du brukte - og om forbedringer som ble gjort på det? 
 • Fortell om dramatikk? 
 • Fortell om komikk? 
 • Fortell om miljøet ombord, var det mye sykdom osv?
 • Fortell om Grytviken? 
 • Var dere innom ArgentinaFalklandsøyene, grunnen, og opplevelser??
 • Var det noen form for kontakt mellom deg/de andre norske hvalfangerne og personer fra andre nasjoner under oppholdet ditt?
 • Fortell om de daglige rutinene? 
 • Fortell om kvoter og fangstrestriksjoner? Ble det diskutert
 • Fortell om avslutning av turene i sør-isen. 
 • Fortell om hjemkomsten. 
 • Fortell om familieliv og hvalfangst - og spørsmålet om å dra ut igjen?
 • Fortell om hvordan det slutta - for din del, og for hele fangstens del. 
 • Hvordan betraktet andre i bygda/området der du bodde at du var på hvalfangst? Som noe positivt? Negativt?
 • Brakte du med deg nye impulser fra oppholdet utenlands da du kom hjem? I så fall, hvilke?
 • Har tida da du drev med hvalfangst påvirket personligheten din på noen måte
 • Fortell om ting vi ikke har hatt vett eller kunnskap til å spørre om

 Vi tar oss god tid. Vi har satt av to timer til hvert intervju - og trengs det, avtaler vi tidspunkt for et nytt møte.  Vi gleder oss! 

 

Bjørn Enes og Ola Aas


 • Hovudaktiviteten i prosjekt "Munnleg historie for alle" er innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale. 

 • Intervjuopptak er ein hovudaktivitet i alle delprosjekt. Slike intervjue er hyggelege samtalar mellom ein forteljar og ein intervjuar.  Samtalen handlar om  ting som forteljaren sjølv har opplevd, sett eller vore med på - altså der forteljaren er primærkjelde. Det kan vera levd liv i lokalmiljøet,  arbeidslivet, organisasjonslivet - eller samfunnslivet. Kvardagsliv eller deltaking i store historiske prosessar - kort sagt levd liv i alt sitt mangfald.  Sjå meir om forteljarrolla under "Ny forteljar?"

 • Samtalen vert filma. 
 • Eigaren av opptaket er forteljaren. 
 • Intervjuaren er  medeigar. 
 • Vi håpar - og oppmodar - forteljaren til å dela forteljingane sine. Det vil seia å la Memoar avlevera dei til Norsk Folkeminnesamling gjennom innsamlingsportalen Minner.no. Slik vil framtidige forskarar få tilgang til dei. 
 • Me oppmodar  også forteljarane til å dela med samtida gjennom å la Memoar og / eller samarbeidspartnarane lokalt gjera det tilgjengeleg i museet eller på nett.
Forteljaren treng ikkje bestemma seg for om ho/han vil publisera før etter at opptaket er ferdig. 

Nedanfor her, fylgjer opptak som blir delte i dette prosjektet etter kvart som dei blir ferdige. 


Planlagte intervju:

 • Per Magnar Holthe Memoar: Per Magnar Holtet vart intervjua 20. september 2019 på Untvandrarmuseet i Otterstad ved Hamar. Videoen er inntil vidare sperra med passord. spørsmål om passordet må rettast til Per Magnar ...
  Lagt inn 24. sep. 2019, 07:33 av Bjørn Enes
 • Anstein Kolbuholen Anstein Johansen Kolbuholen drog på kvlfangst i på sør-Georgia fyrste gong i 1959. han vr på kvalbåt eler skyttarbåt - dei som hadde oppsporing og avliving av kvalen som jobb ...
  Lagt inn 24. sep. 2019, 07:32 av Bjørn Enes
 • Ole J.T. Intervjuet er planlagt til fredag 20/9 frå klokka ca 14:00 
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:19 av Bjørn Enes
 • Willy G. Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:13 av Bjørn Enes
 • Svein Erik N. Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:12 av Bjørn Enes
 • Oddleif J. Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:11 av Bjørn Enes
 • Lars Erik W. Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 12:15
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:10 av Bjørn Enes
 • Helge B. Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 12:15
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:10 av Bjørn Enes
 • Asbjørn S Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå kl. 12:15.
  Lagt inn 18. sep. 2019, 13:08 av Bjørn Enes
 • Nye innlegg Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: Videovindauge Stikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - timar ...
  Lagt inn 30. jul. 2019, 06:13 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer » 


Per Magnar Holthe

lagt inn 18. sep. 2019, 13:22 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. sep. 2019, 07:33 ]

Memoar: Per Magnar Holtet vart intervjua 20. september 2019 på Untvandrarmuseet i Otterstad ved Hamar. Videoen er inntil vidare sperra med passord. spørsmål om passordet må rettast til Per Magnar Holtet. Sjå elles nettsida http://innlandet.memoar.no


Per Magnar Holthe:

Anstein Kolbuholen

lagt inn 18. sep. 2019, 13:21 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. sep. 2019, 07:32 ]

Anstein Johansen Kolbuholen drog på kvlfangst i på sør-Georgia fyrste gong i 1959. han vr på kvalbåt eler skyttarbåt - dei som hadde oppsporing og avliving av kvalen som jobb. Året etter reiste han ned att, denne gong som mannskap påselbåt, som dreiv fangst på elefantsel i Sør-Georgria. Han blei verande som over to vintrar - utanom fangssesongen arbeidde han i messa i Grytviken. I september 2019 var han aktiv i veteranforeninga Øyas Venner, avdeling Innlandet. 
Opptaket vart gjort på Norsk Utvandrermuseum i Otterstd utenfor Hamar den 20. september 2019. Intervjuar var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er 

Anstein Johansen Kolbuholen:


Intervjuet er planlagt til fredag 20/9 frå klokka ca 12:30  

Ole J.T.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:19 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til fredag 20/9 frå klokka ca 14:00 

Willy G.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:13 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00

Svein Erik N.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:12 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00

Oddleif J.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:11 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 10:00

Lars Erik W.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:10 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 12:15

Helge B.

lagt inn 18. sep. 2019, 13:10 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå klokka 12:15

Asbjørn S

lagt inn 18. sep. 2019, 13:08 av Bjørn Enes

Intervjuet er planlagt til søndag 22/9 frå kl. 12:15.

Nye innlegg

lagt inn 17. jan. 2019, 14:13 av Bjørn Enes

Tekstfelt for presentasjonstekst / tekstsamandrag av intervju, innebygd video og informasjon om korleis ein kan linka til konkrete tidskodar: 

Videovindauge 
Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  
https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s ) 

Hent utskriftsvennlig stikkordliste 

to eller tre spaltar med logg 
logg 
logg 

1-10 of 10