Sortiment‎ > ‎

Vindruvor


Allmänt

Man antar att vinrankan härstammar från Mindre Asien och områdena kring Kaspiska havet. Uppgifter om vinodling går flera tusen år tillbaka i tiden. Vinrakan räknas idag till en av jordens viktigare odlade växter. Vinrankan är en värmekrävande växt och som kräver mycket ljus. En södervägg eller ett söderläge är det bästa stället för vinodling. Vinrankan är självfertil, men en korsbefruktning höjer skördeutbytet varför två sorter med likartad blomningstid är en fördel.

Plantering

Spänn upp trådar med 25 cm avstånd gärna mot en södervägg eller fritt söderläge (Lettiska druvor) som rankorna kan klättra på.
Ett eller helst tvååriga plantor sätts i djup, näringsrik och något kalkhaltig jord (Obs detta gäller ej Labruska-typer (Bl a Lettiska druvor) som vill ha lågt pH!) Marken måste vara väldränerad.

Beskärning

Första året. De flesta vindruvor säljs på våren varför ingen egentlig beskärning görs den första odlingssäsongen utan plantan får utveckla rotsystemet i lugn och ro. På hösten år ett skärs plantan ner till c:a 50 cm och spar minst 3 välutvecklade knoppar.

Andra året

Det finns lite olika beskärningssätt beroende på om det är frilandsodling eller växthusodling. I växthus släpper man i allmänhet bara upp en (ev två) huvudstock mot vilken man klipper in sidoskotten. Spar 2 blad över klasen övriga 5 blad. Detta kan man göra under sommaren och kallas då pincering (plantan blöder ej då). Om det växer ut många sidoskott (fler än var 30:e cm) gallras dessa bort. På hösten beskärs de sidoskott som burit frukt så att två knoppar lämnas kvar.

Hos de frilandsodlade kan man sträva efter att styra tillväxten till trådarna (se avsnitt plantering). Klipp ner plantan till första tråden. Låt två knoppar växa ut åt varsin sida. Toppa över 3 blad.

Vid riklig fruktsättning kan och bör man gallra i klasarna för att få fram fina druvor. Inför vintern kan man täcka marken med ett tjockt lager löv. Har man sorter som ej är så härdiga, kan man lägga ner hela plantan och täcka med löv.