Training
https://www.facebook.com/megafutures
 
 

                      สวัสดีปีใหม่ 2558  ปีใหม่อีกแล้ว!  คุณค้นพบบางสิ่งอันทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตหรือยัง?
  
  • ชีวิตและความสุข

 • การพัฒนาความสามารถ ปัญหาการสื่อสารคืออุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาความสามารถ    ปัญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่เข้าใจภาษา ไม่เข้าใจนิยามของคำ เข้าใจไม่ถูกต้อง การเข้าใจผิด หรือจำมาแบบผิดๆ  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ส่งผลนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องและเกิดผลกระทบในเรื่องการพัฒนาความสามารถตามไปด้วยคิดวิเคราะห์แบบแยกส่วน  รู้สึกเข้าถึงและเข้าใจแบบบูรณาการ    กินข้าวต้องกินทีละคำ ไม่ได้กินคำละจาน  หยุดกินเมื่อใจเรารู้สึกอิ่ม  ในทำนองเดียวกันความรู้สึกเข้าถึงและเข้าใจในสิ่งต่างๆ (เกิดปัญญา) ย่อมเกิดขึ้นมาจากการรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่พิจารณาอย่างถ่องแท้เช่นเดียวกัน (คิดวิเคราะห์แบบแยกส่วน)    จากรูปแสดงให้เห็นแนวคิดการพัฒนาความสามารถ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2557 11:33 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การเงินลงทุนและภาษี
 • ยอดขายตก หมุนเงินไม่ทัน หนี้สินพอกพูน ธุรกิจแย่ลง?     มีขึ้นย่อมมีลง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง มีทั้งความแน่นอนและความไม่แน่นอน หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามกาลเวลา เมื่อมีปัญหาท้าทายก็ต้องแก้ไขกันไปตามกำลังที่มี ด้วยความอดทนหลักคิดการขายและการตลาดการแก้ไขปัญหาด้านการขาย  เป็นการแก้ไขปัญหาด้านยุทธวิธี (แก้ไขปัญหาระยะสั้น)การแก้ไขปัญหาด้านการตลาด เป็นการแก้ไขปัญหาด้านยุทธศาสตร์ (แก้ไขปัญหาระยะยาว)ปัจจัยแห่งความสำเร็จทางการตลาด (อ้างอิง #2)การเลือกกลุ่มเป้าหมาย มีผลต่อความสำเร็จ 40%ข้อเสนอ/จุดขาย มีผลต่อความสำเร็จ 30%วิธีการสื่อสารการตลาด มีผลต่อความสำเร็จ 20%ช่วงเวลาในการสื่อสาร มีผลต่อความสำเร็จของโปรแกรมตลาด 10%ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้1.การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2558 20:56 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • อาหารและสุขภาพ

 • ออกกำลังกายรักษาสุขภาพและบำบัดโรค     การออกกำลังกายเพื่อการรักษาสุขภาพมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสภาพร่างกายและเวลาวัตถุประสงค์:1. เพื่อรวบลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีออกกำลังกายประโยชน์:1. เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกาย
  ส่ง 5 มี.ค. 2557 20:40 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ

 • เงื่อนไขและข้อจำกัดการทำประกันชีวิต วัตถุประสงค์   1.เพื่อสรุปเงื่อนไขข้อจำกัดการทำประกันชีวิตทางด้านสุขภาพทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน? ♦ เพื่อความยุติธรรมกับผู้เอาประกันทุกคนที่ทำประกันชีวิต ♦ เพื่อตัดปัญหาข้อถกเถียงหรือข้อโต้แย้งภายหลังจากการทำประกันชีวิต   "...ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน..."    เป็นสาเหตุของที่มาเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต ได้แก่การกรอกแบบสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาพการตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจโรคก่อนทำประกันการตรวจเลือด เพื่อตรวจโรคก่อนทำประกัน    
  ส่ง 7 ก.พ. 2557 05:53 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ก้าวทันเทคโนโลยี
 • การติดตั้งใช้งานจอภาพแบบสองจอ (Dual Monitor) วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงตัวอย่างการติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์แบบสองจอภาพความรู้พื้นฐานรูปแบบของช่องต่อแสดงผล (Display Interface)•  แบบ Analog  คือ D-SUB•  แบบ Digital คือ DVI-D และ HDMIแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมข้อแตกต่างของช่องต่อแสดงผล ความต้องการ (Requirements) ♦ ต้องการใช้คอมพิวเตอร์พีซีแสดงผลแบบ 2 จอ โดยการ์ดแสดงผล (Display Card) มีช่องต่อ 2 ชนิดคือ D-SUB  และ DVI-D ติดตั้งรวมอยู่บนเมนบอร์ด ♦ ต้องการแสดงผลด้วยจอ Samsung LED Smart TV ของที่มีเฉพาะช่องต่อแบบ HDMI ♦ ต้องการแสดงผลด้วยจอภาพ Samsung SyncMaster SA300ข้อแนะนำคือ ♦ เลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ (LED Monitor) ที่มีช่องต่อ ...
  ส่ง 8 มี.ค. 2557 08:37 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกันวินาศภัย
 • ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางจำเป็นสำหรับคุณหรือไม่?    ประกันภัยการเดินทางไม่ได้รับรองว่าการเดินทางของคุณจะราบรื่น แต่หากคุณต้องพบเจอปัญหาในระหว่างการเดินทางประกันภัยการเดินทางจะช่วยคุณบรรเทาภาระทางการเงินในการจัดการปัญหาและอำนวยความสะดวกให้คุณได้สาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ:   • อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย   • การทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต   • สัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย   • ความล่าช้าหรือเลื่อนการเดินทาง   ไม่ว่าคุณจะทำประกันภัยการเดินทางหรือไม่ก็ตาม หากเกิดปัญหาขึ้นคุณก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดี!!การทำประกันภัยการเดินทางช่วยคุณลดภาระความรับผิดชอบได้ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ    ปัญหาและผลกระทบ:   • ค่าใช้จ่ายที่เพ ...
  ส่ง 24 ม.ค. 2557 00:47 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
 ข่าวสารที่น่าสนใจ

 • สถิติรายได้เฉลี่ยและหนี้สินของข้าราชการไทย     ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2556 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากผลการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ     พบว่ารายได้ของครอบครัวราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่งทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 49,915 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับประจำจากการทำงาน เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มเติม ร้อยละ 83 รองลงมาคือรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.4 อื่นๆ เป็นค่าเบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือ และจากการให้เช่าสินทรัพย์ เป็นต้น    เมื่อดูค่าใช้จ่ายของครอบครัวราชการแล้ว พบว่า ครอบคร ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2556 21:26 โดย สันติ จันทโชติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 ประกาศขาย