ללא שם
العنوان                                                   הכתובת
مدرسة المزرعة الابتدائية الرسمية בית ספר יסודי ממלכתי מזרעה

رقم المؤسسة : 218503        סמל מוסד: 218503

قرية المزرعة                     כפר מזרעה
ص.ب. 14347                   ת.ד. 14347
ميكود 22807                    מיקוד 22807
هاتف: 9825679-04     טל: 04-9825679

فاكس: 9522490-04    פקס: 04-9522490


البريد الالكتروني
218503@tzafonet.org.il