กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 เม.ย. 2559 21:52 Admin matthayom13 แก้ไข บุคลากร
14 ม.ค. 2559 23:05 Admin matthayom13 แนบ คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการ กับ งานยานพาหนะ
14 ม.ค. 2559 23:00 Admin matthayom13 แก้ไข หน้าแรก
13 ม.ค. 2559 00:39 Admin matthayom13 แก้ไข งานยานพาหนะ
13 ม.ค. 2559 00:38 Admin matthayom13 แนบ Image 6.png กับ งานยานพาหนะ
13 ม.ค. 2559 00:34 Admin matthayom13 แก้ไข งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 2559 00:32 Admin matthayom13 แนบ Image 5.png กับ งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 2559 00:27 Admin matthayom13 แก้ไข งานประชาสัมพันธ์
12 ม.ค. 2559 23:50 Admin matthayom13 แนบ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กับ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ม.ค. 2559 23:50 Admin matthayom13 แนบ Microsoft Word - myoffice v.6.0.pdf กับ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ม.ค. 2559 23:49 Admin matthayom13 แนบ Microsoft Word - myoffice v.6.0.pdf กับ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ม.ค. 2559 23:45 Admin matthayom13 แนบ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กับ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ม.ค. 2559 23:43 Admin matthayom13 แนบ system.png กับ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ม.ค. 2559 01:26 Admin matthayom13 แก้ไข อัตลักษณ์ สพม.13
12 ม.ค. 2559 01:26 Admin matthayom13 แก้ไข ไม่มีชื่อ
12 ม.ค. 2559 01:14 Admin matthayom13 แนบ attalunk.jpg กับ อัตลักษณ์ สพม.13
11 ม.ค. 2559 23:36 Admin matthayom13 แก้ไข บุคลากร
11 ม.ค. 2559 23:35 Admin matthayom13 แนบ Image 2.png กับ บุคลากร
24 พ.ค. 2558 20:03 admin matthayom13 ลบ 11
24 พ.ค. 2558 20:01 admin matthayom13 แก้ไข 11
24 พ.ค. 2558 19:57 admin matthayom13 แก้ไข 11
24 พ.ค. 2558 19:57 admin matthayom13 สร้าง 11
14 พ.ค. 2558 02:22 admin matthayom13 แก้ไข หน้าแรก
14 พ.ค. 2558 02:05 admin matthayom13 แก้ไข หน้าแรก
14 พ.ค. 2558 02:05 admin matthayom13 แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า