กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.31 ยินดีต้อนรับ

   
       

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • การประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙         เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหม่ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑  ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙   โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสพม. รองผู้อำนวยการสพม. คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ผอ.รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รองผอ.รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ผู้อำนวยรร.ทั่้วไป รองผอ.รร.ทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนเข้าใหม่ในชั้น ม.๑ และม. ๔     
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 00:02 โดย Natthakan Pongjirasak
 • การจัดประชุมวิจัยเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต ๓๑ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง  **ชมภาพกิจกรรม**          
  ส่ง 10 ก.ค. 2559 20:43 โดย Natthakan Pongjirasak
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 21:50 โดย Weerachat Fukkhokkruad
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ฯ           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) และในปีการศึกษา 2559                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกาารพิจารณาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559       
  ส่ง 21 เม.ย. 2559 00:27 โดย Natthakan Pongjirasak
 • พิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน 2559            เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559  นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และคณะ ร่วมรับมอบจักรยานพระราชทาน "โครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด   นครราชสีมา จำนวน 44 คัน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.31 ที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาขอบคุณภาพ/ข่าว คุณพรปวีณ์  ปิยากูล               
  ส่ง 14 ก.พ. 2559 20:09 โดย Natthakan Pongjirasak
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ข่าว/หนังสือราชการ/ประชาสัมพันธ์งาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิทินกิจกรรม สพม.31

  ċ
(ตัวอย่าง) เอกสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 1.rar
(1746k)
Weerachat Fukkhokkruad,
4 ส.ค. 2560 03:30
ċ
(ตัวอย่าง) เอกสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 2.rar
(2778k)
Weerachat Fukkhokkruad,
4 ส.ค. 2560 03:30
ċ
(ตัวอย่าง) เอกสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ คำสั่งระบบดูแล 60.zip
(675k)
Weerachat Fukkhokkruad,
4 ส.ค. 2560 03:33
ċ
(ตัวอย่าง) เอกสารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ คำสั่งเยี่ยมบ้าน 60 แก้ไข.zip
(365k)
Weerachat Fukkhokkruad,
4 ส.ค. 2560 03:32
Ċ
Natthakan Pongjirasak,
15 ต.ค. 2560 20:45
Ċ
Natthakan Pongjirasak,
15 ต.ค. 2560 20:45
Ċ
Natthakan Pongjirasak,
22 พ.ย. 2559 23:24
ć
Natthakan Pongjirasak,
13 มิ.ย. 2560 02:00
ĉ
Weerachat Fukkhokkruad,
21 พ.ย. 2561 22:41