แนะนำครูใหม่


แนะนำครูใหม่โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์26 พ.ย. 2561 09:20โดยyoeshi fodsongnern

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งพนักงานราชการ

ครูย้าย 

แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:29โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา


นายสมชาติ  กุลชโมรินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกพลศึกษา  จากสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 

แนะนำครูใหม่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์13 พ.ย. 2561 18:24โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 18:26 ]


นางสาวนิภาพรรณ  ราชพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จบการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกภาษาไทย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์12 พ.ย. 2561 20:40โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม


นางสาวเกศรินทร์ ใจบุญ
ค.บ.คณิตศาสตร์
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์12 พ.ย. 2561 18:21โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นางสาวสายธาร หวังแอบกลาง 
ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์ 
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์8 พ.ย. 2561 01:14โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา


นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์8 พ.ย. 2561 01:12โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาโทการบริหารการศึกษา 

แนะนำครูใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์8 พ.ย. 2561 01:05โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2561 01:06 ]


นางสาวณกรกมล  ศรีไชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำครูใหม่โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์21 มิ.ย. 2561 21:36โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 21:39 ]


นายชาตรี  ตรวจนอก  
วิชาเอก  ค.บ.ฟิสิกส์  
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนะนำครูใหม่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์5 เม.ย. 2561 19:27โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม


นางสาวณัฐธิดา  สินทรัพย์ 
จบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา

1-10 of 54