แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์15 ธ.ค. 2559 06:57โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
นายสุพจน์  เที่ยงน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  ศศ.ม. บริหารการศึกษา

Comments