การอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (ProfessionalLearning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"

โพสต์8 มิ.ย. 2560 21:13โดยPunnawich Yurawong


วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (ProfessionalLearning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดินรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 


โดยนายสมยศ สุวรรณธีระกิจ เป็นวิทยากร และทีม PLC สพม.31 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร สพม.31จำนวน 60 คน ได้เรียนรู้กระบวนการ PLC และได้กำหนดปฏิทินการนำกระบวนการ PLC ไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและกำหนดการประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานจากการนำกระบวนการ PLC ไปใช้ต่อไป
Comments