ข่าวสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม. เขต 31

โพสต์19 มิ.ย. 2561 00:50โดยSupada Kotesanlee

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์18 มิ.ย. 2561 23:45โดยPamila Petch-aum

ให้ผู้คัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 พ.ค. 2561 01:06โดยPamila Petch-aum

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.mattayom31.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 วันที่ 6-14  พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์24 พ.ค. 2561 21:24โดยPamila Petch-aum

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 36 อัตรา
จึงขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศฯ
ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2561 03:04โดยPamila Petch-aum

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เวลา 08.30-09.00 น.
หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:44โดยPamila Petch-aum

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายชื่อแนบประกาศนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนด 

1-10 of 177