โรงเรียนโคราชพิทยาคม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

โพสต์7 พ.ย. 2559 00:38โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
โรงเรียนโคราชพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 19 ปี โรงเรียนโคราชพิทยาคม ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
Comments