โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล

โพสต์29 มี.ค. 2562 22:13โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผอ.รร.หนองกราดวัฒนา รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา จากคณะกรรมการกลุ่มรร.อุบลรัตน ประกอบด้วย ท่านผอ.ไกรศร ทองมูลชัย (ผอ.รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์) และ ผอ.ดร.มะลิวัน มาเหง่า (ผอ.รร.ขามทะเลสอวิทยา) ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

Comments