โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

โพสต์29 มี.ค. 2562 17:32โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

Comments