ผอ.สมพ.31 เยี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

โพสต์15 พ.ค. 2562 01:46โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Comments