ยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการรับเข้าการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์3 พ.ค. 2561 00:08โดยPamila Petch-aum
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงประกาศยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ประกาศแก้ไข ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันต่อไป