ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์14 ก.พ. 2562 00:55โดยชลิตา ดามพ์สุกรี
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ให้ผู้มีสิทธิ ฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายละเอียดดังแนบ


ą
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
14 ก.พ. 2562 00:55
Comments