ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์19 ก.พ. 2562 19:51โดยชลิตา ดามพ์สุกรี
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รายละเอียดตามประกาศ ดังแนบ
ą
ชลิตา ดามพ์สุกรี,
19 ก.พ. 2562 19:51
Comments