ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

โพสต์9 เม.ย. 2562 03:34โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 00:21 ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)    รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้าย
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
9 เม.ย. 2562 03:34
Comments