ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:00โดยWarissara Hanmanitkul
ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 1  นางสาวสุธิณี  รักกุศล                 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
           นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา             โรงเรียนเมืองคง

รุ่นที่ 2 นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง             โรงเรียนเมืองคง
          นางสาวอรวรรณ   ลาสูนย์               โรงเรียนช่องแมววิทยาคม