ประชาสัมพันธ์ โครงการ การแบ่งปัน..ให้น้องที่มุ่งมั่นและพากเพียร

โพสต์24 ส.ค. 2561 01:16โดยJiraphapa Srihaphong
 ด้วย เดอะมอลล์นครราชสีมา จำกัด ได้จัดทำโครงการ การแบ่งปัน..ให้น้องที่มุ่งมั่นและพากเพียร โดยค้นหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถพิเศษด้านการขับร้อง การแสดงดนตรี และความสามารถพิเศษๆมาร่วมโชว์ความสามารถ รายละเอียดดังแนบ