ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

โพสต์10 พ.ค. 2561 20:32โดยPeerawat Wongsuwan   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 20:33 ]
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ภายใต้เรื่อง "สุขใจ วัยทำงาน" (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
10 พ.ค. 2561 20:34
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
10 พ.ค. 2561 20:34
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
10 พ.ค. 2561 20:35
Ċ
Peerawat Wongsuwan,
10 พ.ค. 2561 20:35
Comments