ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาอาชีพสำหรับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และบุคคลทั่วไป (เสริมความรู้การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)ตามแนว PISA สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา)

โพสต์20 มิ.ย. 2561 19:56โดยPatcharaporn Nontawarakorn
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาอาชีพสำหรับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และบุคคลทั่วไป (เสริมความรู้การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง PISA สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา) รับผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน (สงวนสิทธิ์โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน) ไม่เสียค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ดังรายละเอียดแนบ
Comments