โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โพสต์9 เม.ย. 2562 00:41โดยPatcharaporn Nontawarakorn
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาของผู้เรียน ดังรายละเอียดที่แนบ สพม.๓๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือก สำหรับวัน เวลา สถานที่แข่งขัน สพม.๓๑ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
Ċ
Patcharaporn Nontawarakorn,
9 เม.ย. 2562 00:41
Comments