โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnership Project ๒๐๑๙

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:49โดยPatcharaporn Nontawarakorn
สพฐ. ขอเชิญครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อม และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project ๒๐๑๙ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย (ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒) ดังรายละเอียดแนบ
Ċ
Patcharaporn Nontawarakorn,
2 เม.ย. 2562 22:49
Comments