การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์29 มี.ค. 2562 04:59โดยWongwilai Pumeesri
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ดำเนินการจัดกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ หัวข้อ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย" เพื่อรณรงค์เชิญชวนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดพระนารายณ์มหาราช ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามเอกสารแนบ