แก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:18โดยPamila Petch-aum

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศแก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้