ประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

โพสต์โดยChuleeporn Hingthaisong

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้จัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 

กิจกรรม AEON English Speech Contest 2018 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2018 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โพสต์โดยPatcharaporn Nontawarakorn

ด้วย มูลนิธิอิออน 1% คลับ ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม AEON English Speech Contest 2018  ในหัวข้อ "Eating habit among Teenagers in Thailand" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศ และขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Open House

โพสต์โดยChuleeporn Hingthaisong

ตอน "ปั้น Dek-Farm Dek-Food สู่อุตสาหกรรมเกษตรยุคใหม่"

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์โดยPamila Petch-aum

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีตำแหน่งว่างผู้บริหาร(รองผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 36 อัตรา
จึงขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศฯ
ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33

โพสต์โดยChuleeporn Hingthaisong


การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ)

โพสต์23 พ.ค. 2561 21:22โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 21:24 ]

ด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)" รุ่นที่ ๓ ได้กำหนดจัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth Camp) ขึ้น ในวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ เมืองทองธานี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา และเชิญโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกเยาวชนโรงเรียน ๓ คน เพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2561 03:02โดยPamila Petch-aum

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เวลา 08.30-09.00 น.
หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 16/2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 02:30โดยPeerawat Wongsuwan

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 16/2561 เพื่อคัดตัวแทนระดับจังหวัดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ กำหนดจัดการประกวดระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยให้ส่งเอกสารการสมัครถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภายในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

โครงการอบรมเรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ

โพสต์21 พ.ค. 2561 02:24โดยPatcharaporn Nontawarakorn   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 02:33 ]

ด้วยสมาคมครูภษาไทยแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมเรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการให้กับครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนของชาติไทยได้อย่างถูต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านการเขียนภาษาไยกับการสร้างสรรค์  ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 และขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม ดังรายละเอียดที่ส่งมาพพร้อมนี้

1-10 of 946