ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

 • การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน( Financial Literacy) ายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มอบหมายให้นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมเป็นเกียรต ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 01:28 โดย Jiraphapa Srihaphong
 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559         บุคลากร สพม.31 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒธรรมไทย ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี    เมื่อว ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2559 00:32 โดย Jiraphapa Srihaphong
 • กลุ่มอำนวยการต้อนรับคณะจาก สพม. เขต 3      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางกุลรัศมิ์ อัครวาศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 23:43 โดย Jiraphapa Srihaphong
 • ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ชุดใหม่ ณ ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2558 20:53 โดย Jiraphapa Srihaphong
 • ประชุมคณะทำงานตัวชีั้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมคณะทำงานตัวชีั้วัด เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 เมื่อว ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 20:36 โดย Venus Ocanel
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า การควบคุมภายใน

 

มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

คำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2559