กลุ่มนโยบายเเละแผน

 
ข่าวกิจกรรม

 • ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปัญญา หาแก้ว รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2561 23:48 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • สพม.14 ศึกษาดูงาน สพม.31  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรล ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2561 21:30 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • Untitled
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 20:31 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสังกัด สพม.31  นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 20:22 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมจัดทำคำของบเเลกเป้า  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางปาณิสรา สุทนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 20:05 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 18:49 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมกลุ่มนโยบายเเละแผน   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์ เเละบุคลากรกลุ่มนโยบายเเละแผน ร่วม PLC กลุ่มนโยบายเเละแผน เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการประสานงานให้มีประส ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 20:16 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • เตรียมความพร้อมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมสัมมนาผ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 23:30 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรม สพม.31
Comments