กลุ่มนโยบายเเละแผน

 


http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017619064550.rar&no=33


ข่าวกิจกรรม

 • ประชุมจัดทำคำของบเเลกเป้า  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางปาณิสรา สุทนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 20:05 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 18:49 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมกลุ่มนโยบายเเละแผน   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์ เเละบุคลากรกลุ่มนโยบายเเละแผน ร่วม PLC กลุ่มนโยบายเเละแผน เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการประสานงานให้มีประส ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 20:16 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • เตรียมความพร้อมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมสัมมนาผ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 23:30 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • สพฐ. ออกตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สพม.31  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำพร  ศรีโยธา นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายเเละแผน สพม.31 ออกตรวจสอบข้อม ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2561 19:51 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ยินดีต้อนรับสู่ สพม.31 วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายชาตรี  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมบุคลากร สพม.31 ร่วมต้อนร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2561 00:13 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ประชุมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนปฏิบ ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 18:16 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • การประชุมทางไกล (Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  นายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 50 โรงเรียน, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2560 20:35 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรม สพม.31
Comments