กลุ่มนโยบายเเละแผน

 


http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017619064550.rar&no=33


ข่าวกิจกรรม

 • Untitled
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 20:31 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสังกัด สพม.31  นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 20:22 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมจัดทำคำของบเเลกเป้า  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางปาณิสรา สุทนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 20:05 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมสมศักดิ์ พันธุ์เกษม นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2561 18:49 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมกลุ่มนโยบายเเละแผน   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์ เเละบุคลากรกลุ่มนโยบายเเละแผน ร่วม PLC กลุ่มนโยบายเเละแผน เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการประสานงานให้มีประส ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 20:16 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • เตรียมความพร้อมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมสัมมนาผ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 23:30 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • สพฐ. ออกตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สพม.31  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำพร  ศรีโยธา นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายเเละแผน สพม.31 ออกตรวจสอบข้อม ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2561 19:51 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ยินดีต้อนรับสู่ สพม.31 วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายชาตรี  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมบุคลากร สพม.31 ร่วมต้อนร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2561 00:13 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรม สพม.31
Comments