กลุ่มนโยบายเเละแผน

 
ข่าวกิจกรรม

 • วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มอบหมายให้นายสุเทพ ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2563 01:45 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • รายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ. " ครั้งที่ 38/2563   วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31   เป็นประธานรับชมการถ่ายทอดรายการ "พุธเช้าข่าว ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2563 02:09 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • พิจารณางบประมาณซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เป็นประธานการประชุมพ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2563 01:02 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • สพม.31 เตรียมรับการตรวจราชการของ สพฐ. รอบที่ 2/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31 มอบหมายให้นางจารุวรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2563 01:20 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ศึกษาธิการภาค 13 ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา สพม.31         วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มอบหมายให้ นายบัณฑิต ชนะชัย ผ ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2563 02:19 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • สพม.31 "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID ต่อต้านยาเสพติด พิชิตยุงลาย"  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์   ผอ.สพม.31 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.31 ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2563 02:07 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายเเละแผน  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรรณ บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2563 23:29 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.    ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผูู้อำนวยกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดรายการพุธเช ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2563 02:00 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรม สพม.31
Comments