หน้าแรก


http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017619064550.rar&no=33


ข่าวกิจกรรม

 • ศึกษาดูงานโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน   นายชาตรี ดีทองหลาง รองผอ.สพม.31 พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาดูงานโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรกลุ่มนโยบายเเละแผน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 01:55 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม.1 เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ณ ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 18:18 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ประชุมคณะวิทยากรเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ห ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2559 00:48 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • ด้วยรักจากใจ สพม.31 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัว สพม.31 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 00:30 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • Untitled
  ส่ง 7 ก.ย. 2559 01:22 โดย Jareerat Sukawattanakun
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย   วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 พร้อมด้วยนายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2559 20:39 โดย จิตราวดี ศิริมนตรี
 • กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ กิจกรรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
  ส่ง 5 ก.พ. 2558 19:10 โดย Jareerat Sukawattanakun
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรม สพม.31