หน้าแรก


                    


ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร / แบบฟอร์ม เกี่ยวกับงานบุคคล
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/klum-bukhkhl/rach-kic-ca-nu-beksa-phey-phaer-prakas-krathrwng-suksathikar

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปฏิทินกิจกรรม สพม.31


https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQhttp://personnel.obec.go.th/home/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84/


ċ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21.zip
(15737k)
Rungnapa Chanprom,
15 พ.ย. 2560 19:57
ċ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว17.zip
(1483k)
Rungnapa Chanprom,
15 พ.ย. 2560 19:58
Ċ
Rungnapa Chanprom,
7 ก.พ. 2561 02:04
Ċ
Rungnapa Chanprom,
13 พ.ย. 2560 02:55
Ċ
Rungnapa Chanprom,
13 พ.ย. 2560 02:55
Comments