แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแนวปฏิบัติในการจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และประมาณราคาปีงบประมาณ 2566


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ค่าครุภัณฑ์.pdf   1381กิโลไบต์ - 8 ก.ค. 2562 00:01 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

  • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้า.pdf   114กิโลไบต์ - 8 ก.ค. 2562 04:27 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 148 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://drive.google.com/file/d/1S5eoxxav9o-1die5S8cIyYHXrj3pRUEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_6VQHVVt7SlHmmO68x4LGNfnZA8Ltl9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ubh9Yj1ZCSowgVQPL6AxBDbLKJzkD2E8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IkqmRoyx87637tly5HwrtHUt4u0XsSFB?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1V27ljmFWwUYSWSCymcAFNCeSgP6Ow2H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNAQlQJFLGRqnUfqzMwwhTZSIWWCJDkE/view?usp=sharing
http://www.data-br4-school.net/salary/
http://www.pension.nr-elearning.net/joomla/
https://www.finance-obec.net/home
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH
https://www.alro.go.th/alro_th/article_attach/article_attach_201811281543374164.pdf
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER38/DRAWER024/GENERAL/DATA0000/00000405.PDF
https://drive.google.com/file/d/1YOwDhA1kgGu8yAmof7_p8rHRIxJDAA0v/view?usp=sharing