แนวปฏิบัติในการจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 11 มี.ค. 2563)


แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และประมาณราคาปีงบประมาณ 2563

  • แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และประมาณราคาปีงบประมาณ 2563   0กิโลไบต์ - 5 มี.ค. 2563 01:36 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)
    ‎แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และประมาณราคาปีงบประมาณ 2563‎

ค่าตอบแทนรายเดือนอัตราจ้าง


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ค่าครุภัณฑ์.pdf   1381กิโลไบต์ - 8 ก.ค. 2562 00:01 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf   1629กิโลไบต์ - 9 ก.ค. 2562 23:56 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

  • การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้า.pdf   114กิโลไบต์ - 8 ก.ค. 2562 04:27 โดย Wutcharapong Soongmai (เวอร์ชัน 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 148 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://docs.google.com/a/mattayom31.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWF0dGF5b20zMS5nby50aHxrbHVtLWJyaWhhci1uZ2Fua2FyLW5nZWluLWxhZWEtc2ludGhyYXBoeXxneDo3YmVhZjEyNmNlYzgyZGY3

http://www.data-br4-school.net/salary/

http://www.pension.nr-elearning.net/joomla/

https://www.finance-obec.net/

http://www.cgd.go.th/

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP