แนะนำ GAFE
    Google แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (Google Apps For Education : GAFE) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ร่วมกับ Google (ประเทศไทย) ให้บริการอีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ Drive Google+ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล แก่บุคลากรและโรงเรียนในสังกัด เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่


 http://mail.mattayom31.go.th/       https://drive.google.com/a/mattayom31.go.th             https://www.google.com/calendar/hosted/mattayom31.go.th