“La formació professional és un conjunt d'accions formatives que capaciten per l'exercici qualificat de les diferents professions, l'accés a l'ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica." 

L’FP inclou els ensenyaments propis de:
 • la formació professional inicial
 • les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors i
 • les accions orientades a la formació contínua en les empreses
L’objectiu educatiu i social de la formació professional és afavorir l'adquisició i actualització permanent de les competències professionals.”
(Article 9 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional)

A l’Escola Pia Santa Anna, fem Formació Professional des de l’any 1974.

Presentació FP per a alumnes d'ESOActualment, al nostre centre oferim:
 • Tutoria individual, grupal i orientació personal i professional a tots els cursos
 • Servei d'assessorament i reconeixement de l'experiència professional
 • Cicles formatius de grau mitjà
 • Cursos de Preparació de la Prova d’Accés als Cicles formatius de grau superior
 • Cicles formatius de grau superior
 • Escola d’adults
 • Formació ocupacional per a la inserció de persones aturades
 • Formació contínua per a la requalificació de persones treballadores
 • Servei d'orientació al llarg de la vida
 • Agència de col·locació
 • Servei d'assessorament i de reconeixement de l'experiència laboral
 • Estades de pràctiques a les empreses
 • Visites temàtiques a empreses, fires professionals, centres d’estudis
 • Conferències sobre temes d’interès, tant personal com professional
 • Col·laboracions amb entitats professionals, educatives i socials
 • Participació en activitats socials

Sistema de Gestió de Qualitat:
 • Certificació de Qualitat Integral de l'escola ISO 9001:2008

Heu d'iniciar la sessió per afegir gadgets que només vós pugueu veure