Rozcestník‎ > ‎

Základní informace

Vážení zaměstnavatelé

•    Chcete zvýšit spokojenost a loajalitu svých zaměstnanců? 

    Jde vám o vyšší výkonnost a efektivitu jejich práce? 

    Rádi byste snížili náklady na nábor nových pracovnic
      /pracovníků, zvýšili jejich motivaci a v dlouhodobém horizontu si tak zajistili navýšení zisku společnosti?

Objevte pro své zaměstnance  cesty, které  jim umožní lépe slaďovat pracovní a rodinný život. 

Objednejte si bezplatné poradenství.

V rámci tohoto projektu se můžete o možnostech slaďování poradit s expertkou Mgr. et Mgr. Radkou Janebovou, Ph.D. prostřednictvím genderového miniauditu ve vaší firmě a získat tak bezplatné poradenství například v těchto oblastech:

    Flexibilita pracovních režimů

    Rodině přátelské pracovní prostředí

    Podpora osobního rozvoje zaměstnanců

Při prosazování změn uvnitř vaší firmy nabízíme personalistům, manažerům a vedoucím pracovníkům účinnou podporu prostřednictvím služeb certifikovaných kouček.


Nejpozději v posledním roce realizace projektu budou na webových stránkách pro zaměstnavatele k dispozici ke stažení

    Propagační oboustranný leták

    Praktický průvodce slaďováním pro zaměstnavatele

    DVD obsahující příběhy dobré praxe slaďování z firem v regionu,
     videa natočená v průběhu realizace projektu

    Brožura o slaďování pro zaměstnance

Cílovou skupinou projektu je také Úřad práce ČR, realizační tým spolupracuje zejména s kontaktním pracovištěm ÚP 
v Holicích.